Papieskie Msze w intencji dotkniętych koronawirusem

Papież zdecydował, że przez najbliższe dni Msze, które sprawuje w Domu Świętej Marty, będą transmitowane w internecie jako wyraz jego solidarności ze wszystkimi, którzy zostali dotknięci epidemią koronawirusa.

Msze będą ofiarowane w intencji chorych, lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy, wolontariuszy, rodzin, osób starszych znajdujących się w domach opieki oraz osadzonych w więzieniach. Papież wezwał do żarliwej modlitwy.

W swojej refleksji Ojciec Święty nawiązał do czytania z księgi Proroka Daniela (Dn 9, 4b-10). Naród wybrany uznaje z pokorą swój grzech. Franciszek zwrócił uwagę, że przystępując do sakramentu pojednania nie chodzi tylko o prezentację popełnionych nieprawości na wzór listy zakupów. Rachunek sumienia nie dotyczy jedynie „głowy”.

Spowiedź płynąca z serca

- Prawdziwe wyznanie grzechów dokonuje się na poziomie serca. Pójście do spowiedzi nie jest jedynie prezentacją kapłanowi listy grzechów, «zrobiłem to, to i tamto...» i potem odchodzę sobie pojednany. Nie na tym to polega – stwierdził Papież. Chodzi o krok dalej, krok do przodu, aby była to spowiedź z naszych grzechów, ale taka płynąca z serca; to znaczy, aby lista złych rzeczy, które popełniłem wychodziła z serca.

Ojciec Święty zauważył, że kiedy człowiek rozpoznaje grzech, na przykład nie modlił się dobrze i odczuwa to w swoim sercu, wtedy pojawia się poczucie wstydu. Jest ono potrzebne, aby prawdziwie prosić o przebaczenie.

Wstyd z powodu grzechów jest łaską

- Wstyd z powodu naszych grzechów jest łaską, o którą trzeba prosić: «Panie, obym się zawstydził». Osoba, która zagubiła poczucie wstydu traci także autorytet moralny, traci szacunek do innych – zauważył Papież. Staje się bezwstydna. To samo następuje w relacji z Bogiem: nam wstyd, Tobie sprawiedliwość. Wstyd na twarzy, jak dzisiaj.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że kiedy zachowujemy w pamięci nie tylko popełnione grzechy, ale również mamy poczucie wstydu, to wtedy poruszamy serce Boga, który odpowiada swoim miłosierdziem.

Miłosierdzie odpowiedzią na poczucie zawstydzenia

- Drogą na spotkanie z miłosierdziem Boga jest zawstydzenie z powodu rzeczy rzeczy złych, które popełniliśmy – podkreślił Franciszek. To dlatego, kiedy pójdę wyspowiadać się, nie tylko przedstawię listę grzechów, ale również poczucie zmieszania, zawstydzenia z powodu uczynienia tego wszystkiego Bogu, który jest tak dobry, tak sprawiedliwy.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama