Papież apeluje o ochronę miejsc nauczania przed atakami

Raport UNICEF-u wspomina, że jedno na troje dzieci w krajach dotkniętych przez wojny nie uczęszcza do szkoły. Daje to w sumie liczbę ponad 100 mln dzieci. W sumie na całym świecie ponad 300 mln młodych pomiędzy 5. a 17. rokiem życia nie chodzi do szkoły, czyli jedno na pięcioro dzieci.

Raport podkreśla, że ci młodzi ludzie stają się ofiarami dwa razy. Pierwszy raz, gdy ich szkoły zostają uszkodzone lub zniszczone, zajęte przez wojsko, celowo zaatakowane – przez co dołączają do milionów innych, którzy nie idą do szkoły, i w ciągu kolejnych lat rzadko tam powracają. Po raz drugi, gdy zostaną dotknięci biedą, z której nie będą się mogli wydostać. Stąd wynika ogromne znaczenie i aktualność apelu Ojca Świętego.

Papież – trzeba chronić miejsca edukacji młodych ludzi

- Zapraszam do modlitwy za uczniów, którzy zostali pozbawieni w gwałtowny sposób prawa do edukacji z powodu wojen i terroryzmu. Wzywam wspólnotę międzynarodową do zaangażowania, aby szanować obiekty, w których znajdują schronienie młodzi uczniowie – zaapelował Papież. – Niech nie zabraknie wysiłku, aby zapewnić im bezpieczne przestrzenie dla nauczania, szczególnie w sytuacjach humanitarnego zagrożenia.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao