Papież do Polaków: piękno stworzenia świadczy o miłości Stwórcy

Podczas dzisiejszej katechezy Papież przypomniał, że stworzenie nie powinno być postrzegane wyłącznie poprzez wartość użytkową, ale należy odkrywać jego piękno jako dar od Boga. W pierwszym tweecie Papież nawiązał do obchodzonego właśnie Międzynarodowego Dnia Ochrony Warstwy Ozonowej.

Franciszek zwrócił uwagę, że przywrócenie równowagi klimatycznej ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Ziemi. Zaprosił wszystkie kraje do podjęcia ambitnych planów służących ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Do Polaków Ojciec Święty powiedział:

Papież – kontemplujcie piękno waszej ziemi

- Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś, gdy mówimy o kontemplacji stworzenia, przychodzą na myśl słowa św. Jana Pawła II: «kontempluję piękno tej ziemi […]. Z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. […] A wszystko to świadczy o miłości Stwórcy, o ożywczej mocy jego Ducha i o odkupieniu, którego Syn dokonał dla człowieka i dla świata» (Zamość, 12.06.1999) – podkreślił Papież. – Ten sposób przeżywania kontaktu z przyrodą niech będzie dla nas wszystkich źródłem zaangażowania na rzecz jej ochrony. Z serca wam błogosławię.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama