Przeziębiony Franciszek będzie śledził rekolekcje z domu

Na „Anioł Pański” papież zapowiedział, że rekolekcyjne rozważania będzie śledził z domu. Zapewnił też, że duchowo łączy się z Kurią i tymi wszystkimi, którzy przeżywają chwile modlitwy, odbywając rekolekcje w domu.

Wielkopostne rekolekcje tradycyjnie odbywają się w Domu Boskiego Mistrza w podrzymskim miasteczku Ariccia. W tym roku głosi je włoski jezuita, o. Pietro Bovati, sekretarz Papieskiej Komisji Biblijnej.  „Uczestnicy rekolekcji w pewien sposób mnie onieśmielają, ale powtarzam sobie, że moim zadaniem jest jedynie dzielić się z nimi Słowem Bożym” – podkreśla o. Bovati. Ćwiczenia duchowe poprowadzi wychodząc od słów „Krzew płonął ogniem” (Wj 3,2), a ich tematem jest spotkanie Boga z człowiekiem w świetle Księgi Wyjścia, Ewangelii Mateusza i modlitwy Psalmów.

„Temat rekolekcji dotyczy doświadczenia Boga, wyrażonego w spotkaniu Mojżesza z krzewem gorejącym i słuchania Słowa, które wychodzi z tego krzewu, z ognia. Słowa, które oświeca życie ludzkie i wskazuje człowiekowi drogę życia – mówi Radiu Watykańskiemu o. Bovati. – Ćwiczenia duchowe zasadniczo stanowią pomoc w osobistym spotkaniu duszy z Bogiem. Zadaniem kierownika duchowego jest umożliwienie każdemu tego spotkania, by w osobisty sposób wsłuchiwał się w Słowo Boże. Tylko On może dać każdemu z nas wskazówki, które zarazem są normami, jak i pocieszeniem.”

Tradycję rekolekcji w Watykanie wprowadził w 1929 r. Pius XI, z tym że do czasu Pawła VI odbywały się one w pierwszym tygodniu Adwentu, a nie Wielkiego Postu. Papież Montini zaczął też jako pierwszy zapraszać do głoszenia nauk hierarchów i teologów spoza Kurii Rzymskiej, a nawet spoza Włoch. Głosił je m.in. kard. Karol Wojtyła. Papież Franciszek wyprowadził rekolekcje poza Rzym. Odzwierciedla to jego duchowość ignacjańską, zgodnie z którą ćwiczenia duchowe powinny odbywać poza miejscem zamieszkania i pracy.

Źródło: Vatican News

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama