Watykan na forum OBWE o walce z terroryzmem

Dla skutecznej walki z terroryzmem i radykalizacją młodzieży nie wystarczą jedynie kroki czysto prawne i wzmożone środki bezpieczeństwa.

Dla skutecznej walki z terroryzmem i radykalizacją młodzieży nie wystarczą jedynie kroki czysto prawne i wzmożone środki bezpieczeństwa. Niezbędne jest budowanie kultury spotkania i dialogu - oświadczył na forum OBWE stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Ks. Janusz Urbańczyk wziął udział w konferencji na temat walki z terroryzmem.

Watykański dyplomata podkreślił, że ze względu na potrzebę kształtowania właściwej kultury, szczególną rolę odgrywają tu środowiska lokalne. To właśnie przedstawiciele władzy i organizacje działające na tym szczeblu znajdują się na pierwszej lini frontu, zapobiegając radykalizacji młodych poprzez edukację i zatrudnienie.

Bardzo ważne jest również respektowanie u młodych wolności słowa, aby ich postulaty mogły znaleźć wyraz w procesach demokratycznych, a nie prowadziły do aktów przemocy. Istotne jest też pełne poszanowanie wolności religii i wyznania, także w odniesieniu do organizacji, które inspirują się wiarą. Uchybienia na tym polu tworzą bowiem atmosferę, która sprzyja radykalizacji i przemocy. Watykański dyplomata przypomina też jednak o obowiązkach liderów religijnych, którzy muszą sprzeciwiać się wynaturzeniom i manipulowaniu religią.

Przemawiając na forum OBWE przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zwrócił też uwagę na problem coraz częstszych ataków na miejsca kultu. Zauważył, że zbyt długo, zarówno w polityce jak i w mediach, nie przywiązywano wagi do aktów agresji wymierzonych w obiekty chrześcijańskie ani nie chciano uznać ich antychrześcijańskiego charakteru. Watykan z zadowoleniem przyjął podjęte już środki mając chronić obiekty żydowskie i muzułmańskie. Ma jednak nadzieje, że podobne kroki zostaną zastosowane również w odniesieniu do chrześcijańskich miejsc kultu.

« 1 »

reklama

reklama

reklama