'Życie eucharystyczne' jest zawsze możliwe, mimo ograniczeń w kulcie Eucharystii

W tym roku publiczne oddawanie czci Eucharystii jest mocno ograniczone, ale zawsze możliwe jest „życie eucharystyczne”. Franciszek podkreślił, że konsekrowana hostia uobecnia Chrystusa: jesteśmy wezwani, aby szukać Go przed tabernakulum w kościele, ale także w tabernakulum, którym są: cierpiący, osoby osamotnione, ubogie i marginalizowane.

Ojciec Święty przypomniał, że to w Eucharystii znajdujemy energie potrzebne do mężnego przeżywania trudnych chwil życiowych. Zwracając się do Polaków Franciszek zachęcił ich do powierzania się Sercu Jezusowemu.

Papież – Serce Jezusa otwiera ocean miłosierdzia 

„Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wiem, że miesiąc czerwiec jest Wam szczególnie drogi, gdyż jest poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Boskiemu Sercu, napełnionemu pokojem i miłością możemy powierzyć wszystkie niepokoje naszych serc, oraz naszą niedoskonałą miłość – zaznaczył Papież. – Z przebitego serca Zbawiciela wypływa dla całej ludzkości, źródło wszelkiej pociechy i ocean Bożego Miłosierdzia. Niech Jezus, cichy i pokornego serca, uczyni nasze serca według serca Swego! Z serca Wam błogosławię.“

źródło: Krzysztof Ołdakowski SJ – Vatican News

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama