Bp Czaja na nowy rok duszpasterski: Rozwijajmy eucharystyczny styl życia

Większe zwrócenie uwagi na sposób świętowania niedzieli, tworzenie w rodzinach domowego Kościoła oraz głoszenie Chrystusa słowem i czynem to wskazówki bp. Andrzeja Czai, przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP na nowy rok liturgiczny i duszpasterski w Kościele w Polsce.

W najbliższą niedzielę 28 listopada, która jest pierwszą niedzielą Adwentu, rozpoczyna się nowy rok duszpasterski, który w Kościele w Polsce przebiegać będzie pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Jest to ostatni etap realizacji trzyletniego programu duszpasterskiego na lata 2019-2022 koncentrującego się wokół Eucharystii pt. „Eucharystia daje życie”.

Oparciem w przeżywaniu roku 2021/2022 będą słowa Jezusa „Ten, kto Mnie spożywa będzie żył na wieki” (J 6, 57). „Chcemy sobie na nowo uświadomić to, że przyjmując Chrystusa jesteśmy zobowiązani Nim żyć i Nim się też z innymi dzielić” – podkreślił bp Andrzej Czaja, który był gościem spotkania zorganizowanego przez rzecznika Episkopatu w czwartek, 25 listopada. Jak powiedział przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, życie Ewangelią i głoszenie jej w praktyce oznacza realizowanie ewangelicznego stylu życia. Bp Czaja wskazał też, jak ten styl podejmować i rozwijać.

„Myślę, że ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na świętowanie Dnia Pańskiego […] żebyśmy żyli bardziej Chrystusem, którego przyjęliśmy w Komunii Świętej” – powiedział przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP. Zwrócił uwagę na to, że coraz częściej świętowanie dnia Pańskiego ograniczamy do jednej godziny – uczestnictwa we Mszy Świętej. Zachęcił, aby każdą niedzielę przeżywać świadomie w duchu wdzięczności i uwielbienia Pana Boga. Przypomniał praktykę wierzących, którzy w tym dniu, oprócz Eucharystii, szli na popołudniowe nabożeństwo.

Druga rzecz, na którą zwrócił bp Czaja, to wspólna modlitwa w rodzinach. „Powinniśmy bardziej zadbać o to, by nasz dom stał się Kościołem Domowym”, „domem i szkołą Komunii” – podkreślił, zachęcając do życia modlitwą na co dzień.

Jako kolejne zadanie wskazał głoszenie Chrystusa nie tylko słowem, ale i czynem czyli bycie świadkiem. Biskup opolski powtórzył za papieżem Franciszkiem, że chodzi o „ducha wyjścia” czyli „obudzenie wyobraźni miłosierdzia i dostrzeganie ludzi w potrzebie”. Podkreślił potrzebę zainteresowania tymi, którzy jeszcze do niedawna przychodzili do kościoła, ale przestali to robić. Zwrócił też uwagę na pomoc wszystkim potrzebującym. Jak powiedział, jesteśmy „posłani do życia Chrystusem i do misjonowania Chrystusa, najlepiej poprzez świadectwo miłości miłosiernej”. Zaprosił do rozwijania ducha misyjnego w sobie oraz zaangażowania się w konkretną diakonię i posługę.

BP KEP

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama