Bp Miziński: Kościół chce być dla osób skrzywdzonych środowiskiem pełnym życzliwości

Kościół – pamiętając o pokrzywdzonych przez grzech nieczystości dorosłych względem dzieci – chce, aby skrzywdzeni czuli się częścią jego wspólnoty, gdzie w wymiarze duchowym modlitwa i pokuta są darami, które możemy sobie wzajemnie ofiarować” – podkreślił sekretarz generalny KEP.

Kościół jako wspólnota ludzi wierzących pragnie ofiarować zranionym dar swojej modlitwy i pokuty. Pragnie On duchowo ogarnąć osoby cierpiące z powodu zadanych im krzywd. Chce być dla nich środowiskiem pełnym życzliwości, w którym będą mogli uzyskać wsparcie, tak bardzo potrzebne na długiej i trudnej drodze zdrowienia. Wspólnota ze zranionymi jest nam wszystkim potrzebna jako przestrzeń duchowej jedności, doświadczenie wymiany darów, które możemy sobie wzajemnie ofiarować – powiedział sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, bp Artur G. Miziński, na początku Mszy św. sprawowanej w kaplicy Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w intencji osób małoletnich wykorzystywanych seksualnie.

Bp Miziński przypomniał, że wierni Kościoła katolickiego w Polsce, odpowiadając na apel papieża Franciszka, rokrocznie, w pierwszy piątek Wielkiego Postu, modlą się, w ramach Dnia Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich, w intencji tych osób.

„Ten dzień modlitwy ukazuje nam, że Kościół stara się nie tylko o to, aby nieść pomoc w wymiarze psychologicznym, prewencyjnym czy formacyjnym, poprzez organizowanie dla delegatów w diecezjach czy w zgromadzeniach zakonnych różnych spotkań, warsztatów i szkoleń. Kościół – pamiętając o pokrzywdzonych przez grzech nieczystości dorosłych względem dzieci – chce, aby skrzywdzeni czuli się częścią jego wspólnoty, gdzie w wymiarze duchowym modlitwa i pokuta są darami, które możemy sobie wzajemnie ofiarować” – podkreślił bp Miziński.

Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski zaznaczył, że sprawuje Mszę św. w intencji wszystkich osób małoletnich, skrzywdzonych seksualnie, „prosząc Boga o to, aby udzielił im łaski, najpierw obmycia z poczucia winy, bo to oni zostali zranieni, potem łaski odbudowania życia i wiary w miłość czystą i szlachetną, a nade wszystko w miłość Boga, która jest niezmienna i w sposób szczególny obejmuje maluczkich”.

„Niech więc modlitwa płynie z tego miejsca, które jest żywym sercem Kościoła w Polsce, niech będzie pomocą wszystkim małoletnim, wykorzystanym przez grzech nieczystości ze strony osób dorosłych, czy to obecnie, czy też przed laty. Niech Pan ich umacnia i prowadzi, a nas niech podtrzymuje w modlitwie i pokucie, by nie tylko ten dzień, ale całe nasze życie było ustawicznym powracaniem do Domu Ojca, nawracaniem naszych serc, ku ich głębokiej przemianie” – powiedział bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama