Bp Tadeusz Rakoczy ukarany przez Stolicę Apostolską

Biskup senior diecezji bielsko-żywieckiej otrzymał zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych i zebraniach plenarnych KEP oraz nakaz prowadzenia życia w duchu pokuty i modlitwy. Ma też wpłacić pieniądze na rzecz Fundacji Świętego Józefa.

Komunikat w sprawie biskupa seniora diecezji bielsko-żywieckiego Tadeusza Rakoczego przekazała archidiecezja krakowska. 

„Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio papieża Franciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bp. Tadeusza Rakoczego w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich” – czytamy w komunikacie.

W wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła w stosunku do niego następujące decyzje: zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych; nakaz prowadzenia życia w duchu pokuty i modlitwy; zakaz uczestniczenia w zebraniach plenarnych Konferencji Episkopatu Polski; wpłacenie z prywatnych środków odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa powołanej przez Konferencje Episkopatu Polski, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

« 1 »

reklama

reklama

reklama