Co nowego w kalendarzu liturgicznym? Jakich zmian dokonał papież Franciszek?

Franciszek dokonał zmian w Ogólnym Kalendarzu Rzymskim, który ustala święta i wspomnienia liturgiczne dla całego Kościoła obrządku łacińskiego. Jakie to zmiany?

Papież wpisał do niego wspomnienia sześciorga świętych. Troje z nich to doktorzy Kościoła. Są to Grzegorz z Nareku, wielki mistyk, teolog, uczony i poeta Kościoła ormiańskiego, żyjący na przełomie IX i X w; Jan z Avila, hiszpański mistyk i misjonarz ludowy, oraz Hildegarda z Bingen niemiecka benedyktynka, mistyczka i kompozytorka żyjąca na przełomie XI i XII w.

Uzasadniając włączenie tych trojga świętych do kalendarza rzymskiego, Kongregacja ds. Kultu Bożego zauważa, że świętość łączy się z wiedzą oraz poznaniem spraw Bożych i ludzkich. W sposób szczególny dotyczy to świętych, którzy uzyskali tytuł doktora Kościoła. Ich mądrość jest przeznaczona nie tylko dla nich, lecz dla całej wspólnoty eklezjalnej.

Wspomnienia dowolne tych świętych doktorów Kościoła będą obchodzone w następujące dni: św. Grzegorz z Nareku 27 lutego, św. Jana z Avila, 10 maja i św. Hildegarda z Bingen 17 września.

Pozostali trzej święci, których wspomnienie Papież wpisał do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego to rodzeństwo z Betanii: Łazarz, Marta i Maria. Franciszek przypomina, że w Kościele łacińskim utrzymywała się niepewność co do tożsamości Marii, co sprawiło, że w kalendarzu rzymskim widniała jedynie Marta. Niedawne badania biblijne rozwiązały jednak te wątpliwości, dlatego 29 lipca będzie odtąd w kalendarzu rzymskim wspomnieniem obowiązkowym nie tylko Marty, ale trojga rodzeństwa z Betanii. Uzasadniając tę papieską decyzję Kongregacja ds. Kultu Bożego przypomina, że w ich domu w Betanii Pan Jezus doświadczył rodzinnej atmosfery i przyjaźni. Marta udzieliła Mu gościny, Maria wsłuchiwała się pilnie w Jego słowa, a Łazarz wyszedł z grobu na polecenie Tego, który upokorzył śmierć.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama