Franciszek przekaże 170 tys. dolarów na rzecz Kościoła w Syrii

Spotykając się z syryjskimi biskupami w Damaszku, kard. Leonardo Sandri zapowiedział, że Ojciec Święty przekaże na rzecz najbardziej potrzebujących w tym kraju datek w wysokości 170 tys. dolarów.

W pierwszym dniu swojej wizyty w Syrii, prefekt Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich przewodniczył Boskiej Liturgii z patriarchą Youssefem Absi i spotkał się z młodymi ludźmi.


Nuncjusz apostolski w Syrii, kard. Mario Zenari, poinformował, że fundusze przekazane przez Ojca Świętego zostaną rozdysponowane pomiędzy 17 syryjskimi okręgami kościelnymi, a o ich przeznaczeniu zdecydują miejscowi biskupi, w zależności od najpilniejszych potrzeb diecezji i eparchii.

Kard. Sandri zapowiedział, że Kongregacja ds. Kościołów Wschodnich w marcu 2022 r. zwoła specjalną konferencję, na której spotkają się biskupi, księża i świeccy, a także przedstawiciele lokalnych organizacji pomocowych. Ich celem będzie stworzenie projektów i inicjatyw charytatywnych dopasowanych do najpilniejszych potrzeb syryjskiego społeczeństwa.

Obecnie w Syrii cierpienia związane z wojną zostały zastąpione przez klęskę głodu. Ponad 95 procent ludności żyje poniżej granicy ubóstwa, a minimalne pensje nie pozwalają na zakup podstawowych artykułów. Według przedstawicieli organizacji pomocowych konieczna jest masowa dystrybucja żywności i leków.

Podczas swojej wizyty kard. Sandri poruszył także temat synodalności. Podkreślił, że kościoły obrządku wschodniego są również zaproszone do wzięcia udziału w drodze synodalnej otwartej przez Papieża Franciszka. „Ojciec Święty chce, aby cały Kościół podążał wspólnie drogą prowadzoną przez Ducha Świętego ku rozeznaniu, oczyszczeniu i odnowie. Dlatego wszystkie Kościoły lokalne, czy to obrządku łacińskiego, czy wschodniego, powinny zaangażować się w ten proces” – zaznaczył purpurat.

Prefekt Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich spotkał się także z przedstawicielami syryjskiej młodzieży, która nosi w sobie konsekwencje dziesięcioletniego konfliktu. Młodzi dzielili się z kard. Sandrim swoim bólem i obawami związanymi z obecną sytuacją w Syrii, opowiadali o braku perspektyw na przyszłość w tym kraju. Podczas dwugodzinnego spotkania purpurat zachęcił młodzież do aktywnego udziału w procesie synodalnym.

Za pośrednictwem kard. Sandriego młodzi ludzie zaprosili Papieża do odwiedzenia Syrii, podkreślili, że byłoby to dla nich znakiem nowej nadziei. Purpurat zapewnił, że Ojciec Święty nosi w sercu ich kraj i kiedy to tylko będzie możliwe, także ze względu na bezpieczeństwo Papieża, z radością rozważy tę propozycję.

Wizyta kardynała Sandriego w Syrii potrwa do 3 listopada. Po Damaszku ma on odwiedzić jeszcze Tartus, Hims, Aleppo, Jabrud i Malulę.

« 1 »

reklama

reklama

reklama