Kanoniczne objęcie diecezji radomskiej przez bp. Marka Solarczyka

8 stycznia 12.00 bp Marek Solarczyk kanonicznie objął diecezję radomską i w sposób szczególny wszedł w misję, odpowiedzialność i duchowe dziedzictwo, które się z tym wiąże.

W piątek, 8 stycznia 2021 roku, w świątyni katedralnej, o godzinie 12.00, dokonało się, w obecności Kolegium Konsultorów, kanoniczne przejęcie diecezji radomskiej przez Księdza Biskupa Marka Solarczyka. Życzeniem bp. Solarczyka było, aby w tym historycznym wydarzeniu uczestniczyli wszyscy księża, którym na to czas pozwoli, a szczególnie członkowie Kapituły Katedralnej.

Decyzję papieża Franciszka o mianowaniu biskupem diecezji radomskiej bp. Marka Solarczyka, szefa Rady Nadzorczej Opoki, wcześniejszego biskupa pomocniczego diecezji warszawsko-praskiej, Stolica Apostolska ogłosiła 4 stycznia w samo południe.

Bp Marek Solarczyk urodził się 13 kwietnia 1967 r. w Wołominie. Pochodzi z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach. Po uzyskaniu matury w Technikum Samochodowym w Warszawie, w roku 1986 wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze warszawsko-praskiej 28 maja 1992 roku.

Pracował jako wikariusz w parafii św. Feliksa w Marysinie Wawerskim, a następnie w katedrze warszawsko-praskiej. W maju 1999 roku uzyskał doktorat z historii Kościoła na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W latach 2005-2009 był wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego diecezji warszawsko-praskiej. W czerwcu 2009 został proboszczem parafii katedralnej na warszawskiej Pradze. Od 1993 roku jest nauczycielem religii VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie.

Dnia 8 października 2011 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej. Święcenia biskupie przyjął w katedrze warszawsko-praskiej 19 listopada 2011 roku.

W ramach Konferencji Episkopatu jest przewodniczący Rady ds. Duszpastesrtwa Młodzieży, delegatem ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, delegatem ds. powołań i przewodniczącym Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, przewodniczącym Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”, członkiem Komisji Duchowieństwa, Komisji Wychowania Katolickiego, Zespołu ds. kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną i zespół ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Ewangelicko-Augsburską.

Zna język angielski.

źródła: diecezja radomska, twitter, fb.com - bp Marek Solarczyk, BP KEP

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao