Prymas: Proszę skrzywdzonych i zgorszonych złem w Kościele o przebaczenie

„Dane statystyczne nie wyrażają pełni dramatu wykorzystania seksualnego małoletnich” – powiedział abp Wojciech Polak podczas prezentacji danych statystycznych dotyczących wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele w Polsce.

Konferencja zorganizowana została przez Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży we współpracy z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego SAC i Katolicką Agencją Informacyjną.

„To są dane statystyczne, suche liczby, które przecież nie są w stanie wyrazić cierpienia pojedynczych osób w ten sposób skrzywdzonych” – powiedział Prymas Polski. Dodał, że trzeba zdawać sobie sprawę, że wciąż nie wszyscy zdecydowali się opowiedzieć o swojej krzywdzie i dokonać zgłoszenia.

„Słuchając historii osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym przez duchownych i osoby zakonne – kontynuował prymas – z jednej strony odczuwamy wielki wstyd, ogromny ból i współczucie. Z drugiej strony jesteśmy wdzięczni i wyrażamy szacunek dla tych, którzy zdecydowali się opowiedzieć o swojej krzywdzie, ujawniając swoje traumatyczne historie, często dopiero po latach. Dla wielu jest to powrót do bolącej rany zadanej często wiele dekad temu”.

Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży przypomniał słowa abp Stanisława Gądeckiego w Krakowie, wypowiedziane 21 czerwca br. podczas odnowienia aktu poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa: „Przepraszamy za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich, popełnione zwłaszcza przez niektórych duchownych i związane z tym grzechy zaniedbania ich przełożonych”. W nawiązaniu do tych słów Prymas powiedział: „Dzisiaj jako Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży zwracam się do osób skrzywdzonych i wszystkich zgorszonych złem w Kościele, jeszcze raz prosząc o przebaczenie”.

„Dokonana kwerenda pokazuje także, że Kościół, w którym kiedyś dokonała się krzywda, dziś staje się miejscem wysłuchania i pomocy, szukania prawdy i sprawiedliwości. Te zgłoszenia były możliwe, bo Kościół – nie bez oporów, ale jednak - zmienia się i nawraca” – mówił Prymas.

Abp Polak podziękował wszystkim zaangażowanym w udzielenie pomocy i wysłuchanie ofiar: przełożonym ze strony kościelnej, duszpasterzom, prawnikom, psychologom i psychoterapeutom, zwłaszcza państwowym organom ścigania; podkreślając, że skuteczne zwalczanie przestępstw seksualnych dokonane na dzieciach poniżej 15 roku życia jest niemożliwe bez ścisłej współpracy z jednostkami prokuratury i policji.

Zwrócił uwagę, że diecezje i zgromadzenia zakonne przyjmują także zgłoszenia krzywdy wykorzystania seksualnego, która nie jest penalizowana w prawie państwowym (powyżej 15 roku życia), ale jest najcięższym przestępstwem kościelnym i jako takie jest sądzone zgodnie z prawem kanonicznym.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC (Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego) im. Witolda Zdaniewicza jest pierwszym w Polsce niezależnym ośrodkiem badań nad religijnością oraz katolicyzmem. Został założony w 1972 r.

gie / Warszawa


« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama