W Watykanie polscy biskupi rozmawiali m.in. o kwestii pogrzebu z urną

„W Polsce ten świecki zwyczaj kremacji wyprzedził normy kościelne i staliśmy się w praktyce w pewnym sensie zakładnikami narzuconej sytuacji. Wierni często powiadamiają o pogrzebie kiedy jest już po kremacji ciała” – powiedział bp Adam Bałabuch.

O wizycie drugiej grupy biskupów polskich w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz podejmowanych w tej dykasterii tematach poinformował KAI biskup pomocniczy diecezji świdnickiej, bp Adam Bałabuch.

Jak powiedział bp Bałabuch spotkanie miało przede wszystkim charakter dialogu na tematy, które interesują episkopat polski. „Poruszono kwestie, które są dla nas obecnie ważne, a dotyczące ksiąg liturgicznych. Zapoznaliśmy Kongregację na jakim etapie jesteśmy w przygotowaniu nowego III wydania Mszału Rzymskiego i tematyką niektórych odnowionych ksiąg liturgicznych” – powiedział KAI biskup pomocniczy diecezji świdnickiej.

Zaznaczył, że dyskusja skoncentrowała się na dwóch zagadnieniach. „Pierwsze z nich dotyczyło pogrzebu z urną, ponieważ w Polsce ten świecki zwyczaj kremacji wyprzedził normy kościelne i staliśmy się w praktyce w pewnym sensie zakładnikami narzuconej sytuacji. Wierni często powiadamiają o pogrzebie kiedy jest już po kremacji ciała. Wielu duszpasterzy w duchu miłosierdzia zezwala na Mszę pogrzebową z urną, co zyskało pewną aprobatę Konferencji Episkopatu i Kongregacji, ale tylko w uzasadnionych przypadkach. Oczywiście jest czymś uzasadnionym praktycznie, gdy trzeba przewieźć zmarłego na przykład ze Stanów Zjednoczonych, więc trudno wymagać żeby przywozić ciało. Są też przypadki związane na przykład chorobą zakaźną więc jest czymś uzasadnionym sprawowanie pogrzebu nie z trumną, ale właśnie z urną” – powiedział bp Bałabuch. Biskupi pytali, czy Kongregacja zamierza przygotować jakieś nowe regulacje w tej sprawie, które odpowiadałyby nowym obrzędom pogrzebowym związanym z kremacją, złożeniem urny albo w kolumbarium albo w grobie.

Biskupi pytali, czy Kongregacja zamierza przygotować nowe teksty, które by odzwierciedlały sytuacje liturgiczną, czy też może sama zamierza podjąć jakąś inicjatywę. Odpowiedziano, że są przygotowane nowe obrzędy pogrzebu i te kwestie też tam będą zawarte.

Drugim tematem poruszonym podczas wizyty w Kongregacji była odnowiona posługa lektoratu i akolitatu, o którym mówią nowe dokumenty. Biskup pytali, jak osoby świeckie, kobiety i mężczyźni powinni odnaleźć swoje powołanie w tej posłudze, jak ma wyglądać obrzęd ustanowienia lektora itd. Zapewniono, że kongregacja pracuje nad dokumentami liturgicznymi ustanowienia tych posług, tym bardziej że doszła kolejna posługa katechety, która też wymaga wypracowania odpowiedniego obrzędu liturgicznego, poprzez który kandydaci byliby wprowadzani do tej posługi. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP przygotowuje już wskazania, które będą dotyczyły posługi lektoratu, akolitatu i katechety, tak żeby były one komplementarne, aby kompetencje tych posług na siebie nie nachodziły. Posługa lektoratu i akolitatu jest związana z liturgią a posługa katechety ma charakter edukacyjny.

Poruszano też m. in. kwestię ograniczenia tzw. Mszy trydenckiej. Zaznaczono, że jest jedna liturgia, chociaż były akceptowane jej dwie formy i w tej dziedzinie trzeba się trzymać wskazań zawartych w Liście apostolskim papieża Franciszka „Traditionis custodes”.

Rozmawiano ponadto o martyrologium rzymskim, czyli o uporządkowanej chronologicznie księdze liturgicznej zawierającej informacje o męczennikach, świętych, błogosławionych i obchodzonych uroczystościach. Przygotowywane jest jego tłumaczenie na język polski. „Jesteśmy wdzięczni za pomoc, jakiej udzieliła nam kongregacja, tym bardziej, że niekiedy tłumaczenia były robione zbyt pośpieszne i niedokładnie a z drugiej strony niekiedy długo się na nie czekało” – powiedział bp Bałabuch. Poruszono też kwestię trzeciego wydania Mszału rzymskiego i w tej kwestii nie było jakichś specjalnych uwag, jak choćby żeby być bardziej wiernym oryginałowi. „Oczywiście chcemy być jemu wierni ale i też oddać jego treść jak najpiękniej w języku polskim” – podkreślił bp Bałabuch.

Mówiono również o zainteresowaniu diakonatem stałym mężczyzn żonatych, dla których powstają kolejne ośrodki formacji przygotowawczej. Wspominano o zdarzających się też przypadkach profanacji Najświętszego Sakramentu profanacjach świątyń. Dlatego biskupi poprosili Kongregację o przygotowanie dokumentu, który był by dla wskazaniem, jak przeprowadzić nabożeństwo przebłagalne takiej świątyni. Kongregacja zapewniła, że toczą się prace nad takim dokumentem.

st (KAI) / Rzym

« 1 »

reklama

reklama

reklama