Częstochowa: koncert z okazji 500-lecia Reformacji na Festiwalu „Gaude Mater”

W ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, w kościele ewangelicko-augsburskim Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie, 2 maja wieczorem odbędzie się koncert pt. „Solus Christus”.

„Solus Christus” to sakralny projekt muzyczny, który powstał na okoliczność jubileuszu 500-lecia Reformacji – czytamy w programie Festiwalu. Podczas koncertu zabrzmią m.in. dzieła Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta i Georga Friedricha Händla dopełniają je również kompozycje Stanisława Hadyny – założyciela i patrona Zespołu „Śląsk” oraz opracowania muzyczne utworów sakralnych Jean Claudea Hauptmana. 

Koncert wykonuje 70 artystów chóru i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Podczas koncertu będzie można usłyszeć również religijne utwory Marcina Lutra, takie jak „Warownym grodem jest nasz Bóg”, „Zachowaj nas przy Słowie swym”, „Z głębokiej nędzy”, wszystkie w opracowaniu muzycznym Jean Claudea Hauptmana.

W rozmowie z KAI ks. Adam Glajcar proboszcz parafii luterańskiej w Częstochowie podkreślił, że koncert w ramach Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” jest wielkim i ważnym wydarzeniem dla ewangelików częstochowskich – Musimy patrzeć na rozwój chrześcijaństwa w duchu Chrystusowej miłości, jedności pod Jasną Górą – podkreślił ks. Glajcar.

„Poprzez takie wydarzenia, które łączą wiarę i kulturę pokazujemy, że nie jesteśmy obcy, ale domownikami wiary i Kościoła powszechnego” – dodał duchowny luterański.

Historia Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” rozpoczęła się 1 lipca 1953 roku. Stanisław Hadyna wraz z Elwirą Kamińską stworzyli solidne podstawy współczesnego kunsztu „Śląska”. Zespól podczas swojej długiej działalności artystycznej odwiedził 44 kraje na pięciu kontynentach. Dał ponad 7 tys. koncertów dla 25 milionów widzów.

Pierwsze wzmianki o ewangelikach w okolicy Częstochowy pochodzą z końca XVIII wieku. Jednak dopiero w roku 1802 na północ od Częstochowy powstała pierwsza ewangelicka kolonia tkaczy z Niemiec. Początkowo nazywała się ona Hilbach, a następnie Czarnylas. Opiekę duszpasterską nad czarnoleskimi ewangelikami sprawowali początkowo kapelani wojsk pruskich, a następnie duchowni ze Śląska, przede wszystkim z Tarnowskich Gór. Po powstaniu w roku 1820 parafii ewangelickiej w Wieluniu, ewangelicy z Czarnegolasu udawali się tam na nabożeństwa.

Przez ponad dwieście lat pobytu na ziemi częstochowskiej ewangelicy mieli znaczący wpływ na życie społeczne, gospodarcze i kulturalne Częstochowy, zwłaszcza na rozwój przemysłu w mieście.

ks.mf / Częstochowa


Zdjęcie: Częstochowa - Kościół ewangelicko-augsburski Wniebowstąpienia Pańskiego, autor Magdalia25, opublikowano na licencji: CC BY-SA 3.0 pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama