Wyłoniono zwycięzców konkursu "Zabytek Zadbany” 2018

18 kwietnia podczas gali z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, poznaliśmy laureatów konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany” 2018.

Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Uroczysta gala Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w tym roku odbyła się w Zamościu. Gospodarzami spotkania byli Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Andrzej Wnuk, Prezydent Miasta Zamość. Uroczystość honorowym patronatem objęła prof. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, Podsekretarz Stanu w MKiDN, Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski i Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

W tegorocznej edycji konkursu Jury przyznało 5 nagród i 8 wyróżnień w sześciu kategoriach.

A. Kategoria: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu  

Nagroda 

Kaplica Hochberga przy kościele Świętego Wincentego i Świętego Jakuba – obecnej katedrze greckokatolickiej we Wrocławiu, woj. dolnośląskie 

Wyróżnienia 

1. Kościół parafialny Świętej Jadwigi Śląskiej w Miłkowie, woj. dolnośląskie 

2. Kościół parafialny Świętego Jacka w Chochołowie, woj. małopolskie 

3. Kościół parafialny salezjanów Świętego Józefa w Przemyślu, woj. podkarpackie 

B. Kategoria: rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu 

Nagroda 

Park-arboretum w Gołuchowie, woj. wielkopolskie 

C. Kategoria: adaptacja obiektów zabytkowych 

Nagroda 

Dwór Purgoldów w Psieniu-Ostrów, woj. wielkopolskie 

Wyróżnienia 

1. Dawna trafostacja, obecnie Trafostacja Sztuki w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie 

2. Zespół pałacowo-parkowy, obecnie siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie, woj. śląskie 

D. Kategoria: architektura i konstrukcje drewniane 

Wyróżnienia 

1. Kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi, woj. śląskie 

2. Kościół filialny Świętego Krzyża w Obornikach, woj. wielkopolskie 

E. Kategoria: architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne 

Nagroda 

Dawna hala walcowni cynku, obecnie Muzeum Hutnictwa Cynku „Walcownia” w Katowicach-Szopienicach, woj. śląskie 

Wyróżnienie 

1. Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna wraz z chodnikiem podstawowym w pokładzie 510, obecnie obiekt Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, woj. śląskie 


F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i trwała opieka nad zabytkiem 

Nagroda 

1. Kościół ewangelicko-augsburski w Pasymiu, woj. warmińsko-mazurskie 

Szczegółowa Lista laureatów i wyróżnionych znajduje się na stronie: www.nid.pl

Źródło: Magda Stec, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama