Stypendia dla studentów i tegorocznych maturzystów

Młodzi ludzie mają szansę otrzymać nawet 1500 zł miesięcznie oraz uczestniczyć w atrakcyjnym programie edukacyjnym. Jeszcze przez kilka dni, do 10 października, trwa nabór wniosków w 15. edycji Stypendiów, których operatorem jest Centrum Myśli Jana Pawła II.

W ramach tego jednego z najstarszych, samorządowego programu stypendialnego w Polsce wsparcie finansowe otrzymują uczniowie i studenci, którzy mimo stosunkowo skromnych warunków materialnych uzyskują dobre wyniki w nauce oraz wykazują się aktywnością artystyczną, sportową, społeczną lub naukową. Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II jest dla każdego, kto uczy się w Warszawie i spełnia kryteria formalne dopuszczające do udziału w konkursie.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II co roku otrzymuje kilkuset warszawskich uczniów i studentów. Mogą się o nie ubiegać uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-8), szkół ponadpodstawowych oraz studenci, których średni miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza 1500 zł. Rekrutacja dla uczniów zakończyła się 31 lipca, a listy tych, którzy zakwalifikowali się do programu zostaną opublikowane w ciągu najbliższych kilku dni.

Mówi Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II:

Stypendium to coś więcej niż wsparcie finansowe – to także możliwość wszechstronnego rozwoju. Młodzież ma szansę nie tylko na rozwój swoich talentów i pasji oraz kształtowanie swojej wrażliwości, ale także na wzajemne poznawanie się i budowanie przyjaźni. Ci młodzi, wspaniali ludzie za chwilę przejmą odpowiedzialność za Warszawę, Polskę, Europę. Dziś to my jesteśmy odpowiedzialni za nich, dlatego nasze stypendia – Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II – to taki dwupak: wsparcie finansowe i ambitny program edukacyjny, w którym stawiamy młodym wyzwania. [...] Nieformalnym mottem stypendiów są słowa Jana Pawła II "Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali". A zatem wszczepiamy w młodzież tę chęć stawiania sobie wyzwań, tego wymagania od siebie. A oni odkrywają, że Jan Paweł II to nie święty z pomnika i obrazka, ale fajny gość, który mówi językiem zrozumiałym przez polską młodzież XXI wieku. Że jest tu i teraz, a nie tylko w pokoleniu ich dziadków i rodziców. Tym samym wypełniamy misję, jaką realizujemy jako miejska instytucja kultury – wprowadzamy myśl Jana Pawła II w życie, aby zrozumieć i przekształcić rzeczywistość. Wiemy, że poprzez stypendia zmieniamy rzeczywistość. Na dobre.

Mateusz Dobrowolski, stypendysta I edycji, wspomina, że stypendium pozwoliło mu na bardzo praktyczny zakup komputera – Dzięki niemu mogłem samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania pisarskie. Gdyby nie komputer, nie mógłbym redagować szkolnej gazety, a później, na studiach, pisać pierwszych tekstów do zagranicznej prasy muzycznej.

Termin składania wniosków o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 dla studentów mija 10 października. Kandydaci chcący ubiegać się o stypendium muszą najpierw wypełnić elektroniczny wniosek dostępny na stronie centrumjp2.pl, a następnie złożyć go w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II – operatora Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Źródło: Informacja prasowa Centrum Myśli Jana Pawła II

Szczegóły: Stypendia - Centrum Myśli Jana Pawła II

« 1 »

reklama

reklama

reklama