Pozwól Maryi mówić do siebie przez cały rok

Siostra Bożena Maria Hanusiak, pustelnica Archidiecezji Krakowskiej i autorka bestsellerowego Modlitewnika do św. Józefa oraz Różańca z orędziami Maryi wydała swoją najnowszą książkę „Maryja mówi do Ciebie”. To wyjątkowy dzienniczek, który zawiera przesłania Matki Bożej oraz krótkie medytacje przeznaczone na każdy dzień roku.

Najnowsza książka s. Bożeny Hanusiak to zebrane na ponad 400 stronach dla nas, Uczniów Jezusa, przesłania Matki Bożej i rozważania tych słów. Pomogą wiernie kroczyć Jego śladami a teraz możemy to robić dzień po dniu za Maryją, która zaufała do końca. To świetny materiał do rozwoju duchowego.

Poniżej fragmenty rozważań z książki „Maryja mówi do Ciebie”. Książka jest objęta patronatem portalu Opoka.


Chleb życia

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. 

J 6, 57 

Eucharystia to niepojęty dar Bożej miłości. To żywy Jezus, obecny na ziemi. On pragnie być przez ciebie kochany! Odwzajemniaj Jego pokorną miłość i oddanie. Wyznawaj wiarę w Pana, klękając przed Nim. Jeśli to możliwe, nawiedzaj Go – obecnego w tabernakulum. Sprawiaj radość swemu Królowi pamięcią o Nim. Serca rozpalone miłością są dla Niego niebem.

Hostia jest twoją mocą. Niech będzie twoim stałym pokarmem i twoją największą tęsknotą. Przygotowuj się na przyjęcie Eucharystii. Dziękuj Ojcu Niebieskiemu, ilekroć spożywasz Ciało Chrystusa. Uwielbiaj Pana! Dzięki Niemu żyjesz. On rozlewa w tobie całe bogactwo swoich darów i uświęca cię swoją obecnością.


Umiłowana mądrości

Jest bowiem w niej duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, nie zadający bólu, miłujący dobro, bystry, niepowstrzymany, dobroczynny, miłujący ludzi. 

Mdr 7, 22

Prawdziwa mądrość polega na poznawaniu i miłowaniu Boga. Szukać Go szczerym sercem, iść za Nim bez zatrzymywania się – tak postępuje ten, kto jest prowadzony przez Ducha Mądrości. Wszystkim moim dzieciom wypraszam dar Bożej mądrości. Sprawiam, że stają się rozmiłowane w Bogu.

Jakże inne są drogi tego świata od dróg ukazanych przez Bożą mądrość! Tylko ten, kto słucha Boga, zdąża ku niebu. Nie ma upodobania w rzeczach przemijających, lecz w tym, co wieczne. Powierzaj się memu Nie- pokalanemu Sercu. Poprowadzę cię drogami mądrości.


Widzisz i znasz mnie

Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane. 

Ps 139, 2–3

Jestem zawsze blisko ciebie. Mów do mnie szczerze, z prostotą dziecka. Prawdziwie nim jesteś. Możesz zwracać się do mnie słowami: „Mamo”, „Mamusiu”. Tul się do mnie jak niemowlę do swej matki. Bądź pe- wien, że patrzę na ciebie z miłością.

Rozpromieniam się radością, ilekroć zwracasz ku mnie swoją myśl, swoje serce. Pragnę, abyś w moich matczynych ramionach stale odnajdywał poczucie bezpieczeństwa, bliskość i czułość. Odpoczywaj przy mnie. Nabieraj sił. Ja idę z tobą przez życie. Wspie- ram cię w każdym dniu, w każdym trudzie. Ocieram twoje łzy. Raduję się wraz z tobą. Dziękuję Panu za to, że dał ci życie.


Oto Matka Twoja

Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. 

Łk 1, 28

W moim imieniu jest ratunek dla ludzi. Ci, którzy wzywają mego imienia, doznają pociechy. Nigdy nie pozostaję zamknięta na głos moich dzieci. Ich modlitwy mnie wzruszają. Prędko na nie odpowiadam, chociaż nie zawsze zgodnie z tym, o co proszą. Jako Matka wychowuję je, aby pragnęły prawdziwego dobra. Wyzwalam je z uporu dzieci, które chcą jedynie tego, co same uznają za słuszne. Daję im dużo więcej niż to, o co proszą.

Wzywaj mego imienia. Przedstawiaj mi wszystkie twoje sprawy i prośby. Ja z całą miłością mego Serca wypowiadam wciąż imię, odpowiadając na twoje modlitwy. Przychodzę ci z pomocą także wówczas, gdy gaśnie w tobie pamięć o mnie. Osłaniam cię przed jedynym wrogiem twojego szczęścia.


On moją tarczą

Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną. 

Ps 46, 12

Moje dziecko, nie lękaj się ani o siebie, ani o twoich bliskich. Bogu nie jest obojętny wasz los. Czyń proste akty wiary: zwracaj się często do twego Ojca w niebie. Dziękuj Mu za to, że jesteś Jego dzieckiem. Noś w sercu pamięć o tym, że On cię kocha. Nie polegaj na uczuciach. Wierz słowu Pana – słowu miłości i prawdy. Bóg jest wierny przymierzu, jakie z tobą zawarł. On nie zerwie tego przymierza; nie zawiedzie cię, nie po- zostawi... Dopuści jedynie próby i doświadczenia, aby zahartować twoją wiarę.


Rozważania na każdy dzień pochodzą z książki „Maryja mówi do ciebie”, s. Bożeny Marii Hanusiak, Wydawnictwo Esprit 2020  

Więcej o książce "Maryja mówi do ciebie", Wydawnictwo Esprit

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama