Wspólne oświadczenie Caritas Archidiecezji Białostockiej i ONR

W toku dwustronnych rozmów nieporozumienia zostały wyjaśnione - poinformowały we wspólnym oświadczeniu Caritas Archidiecezji Białostockiej i Obozuz Narodowo-Radykalnego.

Pełny tekst oświadczenia:

Białystok-Wrocław, 16 grudnia 2016 r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Wokół wizyty działaczy ONR w Placówce Wsparcia Dziennego w Supraślu prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Białostockiej, która miała miejsce 6 grudnia 2016 r. narosło zbyt wiele złych emocji i padły niepotrzebne sformułowania. Jest nam przykro, że sprawa stała się okazją do niesprawiedliwej krytyki skierowanej pod adresem zarówno Caritas Archidiecezji Białostockiej jak i ONR. Pragniemy poinformować, że w toku dwustronnych rozmów, wszystkie nieporozumienia zostały wyjaśnione, a niejasności rozwiane.

Zarząd ONR pragnie serdecznie przeprosić za użycie niefortunnego sformułowania o dzieciach i rodzicach, które wraz ze zdjęciem z wydarzenia pojawiło się w serwisie „Twitter” oraz na oficjalnej stronie internetowej Organizacji. Stwierdzenie było niezgodne z rzeczywistością i mogło służyć stygmatyzacji dzieci i rodziców. Działacze ONR dołożą wszelkich starań, aby do podobnej sytuacji nigdy więcej nie doszło. Rozumiemy również, że użycie naszych symboli w takim miejscu i w takich okolicznościach można było odebrać za niestosowne.

Zarząd Caritas Archidiecezji Białostockiej pragnie serdecznie przeprosić za błędne informacje na temat okoliczności wsparcia supraskiej świetlicy, które wynikały z dezinformacji wprowadzonej przez pracownika. Prawdą jest, że działacze ONR w porozumieniu z pracownikami placówki i bez wiedzy Zarządu Caritas Archidiecezji Białostockiej przywozili dary do wspomnianej placówki.

Sprawę wizyty działaczy ONR w świetlicy Caritas w Supraślu uważamy za zamkniętą i nie będzie ona przedmiotem dalszych komentarzy, ani ze strony Caritas Archidiecezji Białostockiej, ani ze strony ONR.

Pomoc potrzebującym jest postawą właściwą, godną naśladowania i wdzięczności. Apelujemy, aby w obecnym czasie oczekiwania na narodzenie Zbawiciela Jezusa Chrystusa, każdy człowiek dobrej woli zaangażował się w dzieła wsparcia najbardziej potrzebujących.

W imieniu Caritas Archidiecezji Białostockiej,

Ks. Adam Kozikowski

Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej

W imieniu Zarządu Głównego ONR,

Aleksander Krejckant

Kierownik Główny ONR

Caritas Archidiecezji Białostockiej, ONR / Białystok

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama