Celebrujmy Święto Młodzianków Męczenników

28 grudnia będziemy obchodzić liturgiczne święto Młodzianków Męczenników, podczas którego modlimy się w intencji życia ludzkiego

Uroczystość upamiętnia Rzeź Niewiniątek dokonaną na rozkaz namiestnika Galilei Heroda w Betlejem.

W wielu miastach Polski będą sprawowane Msze św. w intencji rodziny i poszanowania ludzkiego życia, podczas których wiele osób podejmie przyrzeczenie duchowej adopcji dzieci poczętych.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zachęca do uroczystej celebracji Święta Młodzianków Męczenników, w dniu 28 grudnia 2016 roku.

Celebrujmy Święto Młodzianków Męczenników!

Święto to jest szczególną okazją do refleksji, modlitwy ekspiacyjnej i zadośćuczynienia za występki przeciw ludzkiemu życiu. To także dzień, w którym warto zastanowić się nad wyjątkowym darem, jakim zostaliśmy obdarzeni – życiem naszym i naszych bliźnich.

Wspomnienie o mordzie dokonanym przez Heroda, przypomina o wielkim problemie współczesnego świata – braku szacunku dla ludzkiego życia, którego przejawami są aborcja, stosowanie środków poronnych, in vitro i eutanazja. Także w Polsce, gdzie trwa debata społeczna na temat potrzeby zapewnienia prawnej ochrony życia wszystkim poczętym dzieciom i lepszej ochrony macierzyństwa, Święto to dobitnie wskazuje, że każde poczęte ludzkie życie w swej godności dorównuje życiu już urodzonemu i domaga się podobnej ochrony.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym dniu w wielu miejscach w Polsce odbędą się specjalne uroczystości, nabożeństwa i Msze święte w intencji poszanowania ludzkiego życia. Dla jednych będą one okazją do dziękczynienia za dar duchowej adopcji, którą podjęli w Dzień Świętości Życia 25 marca, wielu innych podejmie przyrzeczenie duchowej adopcji dzieci poczętych.

Apelujemy o zaangażowanie się w lokalne inicjatywy na rzecz obchodów tego Święta.

« 1 »

reklama

reklama