Komentarze izraelskich zwierzchników religijnych po wizycie w Polsce

Wspólna wizyta w Polsce Członków Rady Przewodniczących Wspólnot Religijnych z Izraela, ważnym świadectwem jedności ponad religijnymi podziałami.

Jednym z najważniejszych punktów programu była według delegatów środowa wizyta w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

„To moja pierwsza wizyta w Polsce. Byłem bardzo dotknięty i wzruszony wizytą w Auschwitz – miejscu największej tragedii ludzkiej na świecie. Dlatego modlę się by Bóg uczynił nas budowniczymi pokoju, a nie wojen. Abyśmy kochali się nawzajem, tak, jak mówi Ewangelia i Stary Testament. Mam nadzieję, że to świt pokoju i porozumienia między wszystkimi religiami na świecie.” - mówił abp El Haj, zwierzchnik maronitów w Ziemi Świętej.

„Przyjechaliśmy tutaj po to, aby wyrazić naszą solidarność z braćmi Żydami, którzy tyle wycierpieli wskutek ludobójstwa. Chcemy się wspólnie modlić o to, aby taka tragedia nigdy się nie powtórzyła” - powiedział w rozmowie z KAI druzyjski szejk Mohammad Kiwan, przewodniczący izraelskiego zrzeszenia imamów.

Z kolei muzułmanin Fadel Mansour, członek Rady Zwierzchników Wspólnot Religijnych w Izraelu podkreślił, że historię narodu żydowskiego, którą poznaje w Polsce, stara się także odnosić do doświadczeń swojego narodu. „To daje mi narzędzia do tego, jak uczyć moją wspólnotę, by unikała przemocy i krzywdzenia innych. A także, jak patrzeć na wszystkich ludzi jako równych, niezależnie od wyznawanej wiary” - mówił.

„Zebrani razem przywódcy religijni pokazują światu, że religia służy jednoczeniu, a nie dzieleniu ludzi. Religia inspiruje nas do tego, byśmy byli jak najlepszymi ludźmi, a nie, żebyśmy posuwali się do okrucieństwa i terroryzmu względem innych” – podkreślił naczelny rabin Polski Michael Schudrich, który towarzyszył izraelskiej delegacji. Dodał też, że taka postawa zwierzchników jest jedną z najmocniejszych współczesnych odpowiedzi wobec Holokaustu.

„Nie bałbym się sformułowania, że to wizyta ważna nie tylko dla Polski i Izraela, ale dla ludzkości. Ważne jest to, że przedsztawiciele tylu religii z jednego miejsca, jakim jest Jerozolima wybrali Auschwitz, czyli miejsce, które jest znakiem zaprzeczenia wszystkiego, co ludzkie i boskie, jako miejsce z którego chcą mówić do współczesnego świata – nie tylko do Polski i Izraela. Stąd ta mowa jest mocna, a mocna jest także ich zjednoczeniem – co do tego nie ma wątpliwości.” - podkreślał bp Grzegorz Ryś, który spotkał się z delegatami w oświęcimskim Centrum Dialogi i Modlitwy. Zauważył też, że wspólna wizyta nie jest jedynie symbolem, ale świadectwem pokonanej już wspólnej drogi i trwającej już współpracy. „Takie spotkanie musi przełożyć się też na to, jak my uczymy w katechezie o innych. Jak uczymy o żydach, muzułmanach, o tym, co się stało w czasie II Wojny Światowej.” - dodał.

„Przywódcy religijni zaraz po rodzicach odpowiadają za wychowanie kolejnych pokoleń. Dlatego ich wspólne świadectwo jest bardzo ważne. Auschwitz, to miejsce, które jest świadectwem tego, do czego może doprowadzić nienawiść i pragnienie jednego narodu, by nad wszystkimi dominować. Z tego miejsca unosi się krzyk tych, którzy dzisiaj cierpią za przekonania, za wiarę.” - mówił o. Dobromir Jasztal OFM, wikariusz Kustodii Ziemi Świętej. Przypomniał, ze współcześnie podobne tragedie mają miejsce w Syrii, Iraku i innych miejscach Bliskiego Wschodu, a przekaz jedności i pokoju, kierowany przez zwierzchników religijnych jest tym ważniejszy, że to właśnie oni, po rodzicach, odpowiadają za wychowanie młodego pokolenia.

O tym, że znajomość historii Żydów może pomóc we współczesnym budowaniu relacji międzyreligijnych, mówił także Akiva Tor z izraelskiego Ministerstw Spraw Zagranicznych. „To pomaga w zrozumieniu konieczności istnienia Izraela i konieczności współistnienia różnych wyznań na Bliskim Wschodzie. Częstym problemem na Bliskim Wschodzie jest brak wzajemnego zrozumienia poszczególnych stron. Z tego powodu w środowiskach muzułmańskich często dochodzi do zaprzeczenia tragedii Holokaustu.” Podkreślił też, że obecność w Polsce przedstawicieli wszystkich religii Izraela, ma znaczenie historyczne i pomoże w budowaniu wspólnej tożsamości.

Członkowie Rady Przewodniczących Wspólnot Religijnych w Izraelu, odwiedzili Polskę w ramach wizyty, zorganizowanej przez izraelskie ministerstwa spraw zagranicznych oraz spraw wewnętrznych. W spotkaniach w Warszawie, Krakowie i Auschwitz wzięło udział 30 delegatów, którym towarzyszyli m.in. naczelny rabin Polski Michael Schudrich, ambasador izraela Anna Azari i min. Wojciech Kolarski.

abd / mz, Warszawa/Kraków

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama