Poznań: rozpoczęło się III Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej

Modlitwa uwielbienia w jednej z hal Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęła III Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej, w którym bierze udział blisko 700 osób.

Uczestnikami forum są  przede wszystkim przedstawiciele parafii. Celem forum jest bowiem ukazanie tego, jak ważnym elementem w zaangażowaniu parafialnym jest stała formacja duchowa. Podczas niego zostaną także zaprezentowane różnorodne wymiary formacji.– Chciałbym, aby to spotkanie wszystkim nam przypomniało, że jesteśmy uczniami drogi. Podczas forum chcemy się pytać, jak towarzyszyć w tej drodze Jezusowi, jak się rozwijać i jak być coraz pełniej uczniem Jezusa – zaznaczył poznański biskup pomocniczy Damian Bryl rozpoczynając III Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej. Wyraził też nadzieję, że owocem tego wydarzenia będzie poruszenie przez Boga serc jego uczestników i rozbudzenie w nich pragnienia rozwijania się.

Forum przebiega pod hasłem „Bądźcie zawsze gotowi...”, które zaczerpnięto z wersetu Pierwszego Listu św. Piotra: „Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest”.

– Bądźmy gotowi, aby innym nieść nadzieję. Niech forum będzie czasem, kiedy na nowo zaczerpniemy gorliwości i sił – zachęcał jego uczestników ks. dr Waldemar Szlachetka, referent ds. ewangelizacji poznańskiej Kurii i asystent Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji „Wspólnota św. Barnaby”, współorganizatora forum.

W czasie III Forum Ewangelizacyjnego Archidiecezji Poznańskiej konferencję na temat formacji ucznia wygłosi superior poznańskich jezuitów o. Dariusz Michalski, wcześniej posługujący w Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej w Gdyni. Natomiast temat formacji do zaangażowania w Kościele podejmie ks. Mirosław Cholewa, kierownik duchowy i rekolekcjonista związany z Odnową w Duchu Świętym, obecnie proboszcz w Magdalence pod Warszawą.

W dalszej części, podczas krótkich prelekcji zostaną przybliżone poszczególne wymiary formacji: biblijna, eucharystyczna, liturgiczna, wspólnotowa, służby, misyjna, doktrynalna, ludzka i sumienia. Uczestnicy słysząc o nich, będą mogli zastanowić się, który u nich samych wymaga większej uwagi i tym samym wybrać dla siebie warsztaty spośród blisko 20 przewidzianych w kolejnej części forum.

Centralnym punktem tego całodziennego wydarzenia będzie Eucharystia sprawowana po południu pod przewodnictwem metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego w położonym nieopodal Międzynarodowych Targów Poznańskich kościele pw. św. Michała Archanioła. Podczas forum cały czas trwać będzie także, w specjalnie przygotowanej kaplicy, nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Jak podkreślają organizatorzy III Forum Ewangelizacyjnego Archidiecezji Poznańskiej – Fundacja Pro Publico oraz Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji „Wspólnota św. Barnaby” – liczą na to, że w czasie spotkania do jego uczestników dołączą jeszcze kolejne osoby, zapisując się na bieżąco w recepcji. Mają też nadzieję na sporą frekwencję podczas wieńczącej forum wieczornej modlitwy uwielbienia, która ma charakter otwarty.

bt / Poznań

« 1 »

reklama

reklama

reklama