Kolejarze na Jasnej Górze

Na doroczną modlitwę w dniach 12-13 listopada przybyli pracownicy, emeryci, renciści, przedstawiciele administracji kolei, rodziny kolejarskie, członkowie i sympatycy NSZZ „Solidarność”, a także duszpasterze kolejarzy z całej Polski - ok. 5 tys. osób.

Uroczystej sumie odprawionej w niedzielę o godz. 11.00 w bazylice przewodniczył bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Słowa powitania skierował o. Krystian Gwioździk, podprzeor Jasnej Góry.
Przeor mówił o nauczaniu papieża Franciszka i jego relacji do Pani Jasnogórskiej, nawiązał też do kończącego się Roku Miłosierdzia - mówił o żywej koronie dla Maryi, składającej się z duchowych darów, aby Maryja królowała w życiu pątników.

Podczas Eucharystii ks. Eugeniusz Zarębiński, krajowy duszpasterz kolejarzy złożył Akt Zawierzenia rodzin kolejarskich Matce Bożej Jasnogórskiej.

W pierwszym dniu pielgrzymki kolejarze wysłuchali konferencji o. prof. dr hab. Andrzeja Derdziuka pt. 'W służbie miłosierdzia', a wieczorem uczestniczyli w Drodze Krzyżowej z pochodniami.

W niedzielę ks. Ryszard Marciniak poprowadził spotkanie pt. „Bądźmy świadkami Miłosierdzia - Polscy kolejarze świadkami Miłosierdzia - źródła nadziei”. Przed Sumą zespół i orkiestra z Siedlec zaprezentowała program słowno-muzyczny.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama