Barbórka w KWK Sośnica - galeria

Z okazji uroczystości świętej Barbary w kościele pod wezwaniem św. Józefa w Ligocie Zabrskiej trwa Msza św. w intencji górników i ich rodzin. Mszy przewodniczy ks. biskup Jan Kopiec, ordynariusz diecezji gliwickiej.

Msza święta poprzedzona była uroczystym przemarszem dyrekcji i załogi z rodzinami wraz z orkiestrą KWK Sośnica od kopalnianej bramy do kościoła świętego Józefa. W komunikacie zapraszającym Dariusz Rembielak napisał, iż uroczystość jest wielkim wydarzeniem w życiu lokalnej społeczności i traktowana jest jako wyróżnienie.

W homilii biskup powiedział m. in. "Praca na tej ziemi ma swój szczególny koloryt, z jednej strony wypracowaną długoletnią tradycję przekonania, że bogactwem tej ziemi są ludzie silnej wiary ale także silnej wewnętrznej woli by budować pomyślność swoją na skarbach, które Pan dał i które trzeba wykorzystać dla naszego wspólnego dobra. Etos prac górniczej znany przynajmniej od wieku XV jest wspaniałą wskazówką podkreślającą niecodzienność tego zawodu, w którym mieszają się, ale równocześnie zmierzają do bardzo głębokiej syntezy - wszystkie wewnętrzne kwalifikacje człowieka z silną wolą, z siła zdrowia, bo trzeba tu rzeczywiście ogromnego hartu i siły fizycznej, ale także połączeni ztym co ludzki rozum potrafi wytropić, znaleźć wśród skarbów które ziemia kryje, a które pochodzą od naszgo Pana, który jest twórcą i dawcą wszelkiego dobra. W pracy górnika łączą się również ambicje aby przysłużyć się dobru wspólnemu i czyhające niebezpieczeństwa. "

Biskup nawiązał również do swoich, rodzinnych korzeni, mówiąc: "Ja sam pochodzę z rodziny górniczej i wiem jak atmosfera w rodzinie była każdego dnia formowana przez talenty jakimi Pan górników obdarza, ale również obecny był ten margines niepewności, że nad wszystkim nie panujemy, nie możemy dyktować ziemi, a nawet własnym prawom, bo one funkcjonują, gdy wszystko idzie dobrze, a czasami trzeba zejść z piedestału i zdać egzamin z dojrzałości i spojrzeć na dobro wspólne, które trzeba realizować. "

Msza święta z udziałem górników dobiega końca.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao