Jasna Góra: uroczystość Niepokalanego Poczęcia

Na Jasnej Górze uroczystość Niepokalanego Poczęcia upływa w szczególnej łączności z Papieżem Franciszkiem. To ważny etap w Roku 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej.

Sanktuarium jasnogórskie otrzymało specjalny dar papieski w postaci jubileuszowego odpustu, a na placu pod figurą Maryi na wzór rzymski złożono akt zawierzenia i hołd z kwiatów. Podczas Apelu po raz pierwszy zabrzmi okolicznościowa modlitwa i zapłonie rocznicowa świeca.

Przeor Jasnej Góry przypomina, że odpust to otwieranie naszego serca na łaskę, która chce z nieba jak najgłębiej dosięgnąć serca każdego człowieka: „To specjalny dar Papieża Franciszka dla tych, którzy będą modlić się na Jasnej Górze – mówi o. Marian Waligóra. – To jakby kontynuacja jego obecności u Matki Bożej, tego spotkania ze spojrzeniem Maryi, a dla nas to niejako kontynuacja daru odpustu, który mieliśmy przez cały Rok Miłosierdzia Bożego”.

W specjalnym dekrecie Penitencjarii Apostolskiej podkreślono m.in., że łaskę odpustu można uzyskać uczestnicząc w świętych obrzędach przed ukoronowanym jasnogórskim Wizerunkiem. Warunkiem jest także modlitwa o wierność Polski Chrystusowi, o nowe powołania i obronę rodzin.

W jubileuszowej modlitwie wypowiedzianej dziś po raz pierwszy jest dziękczynienie za troskę Maryi i Jej miłość do narodu polskiego oraz błaganie, by jubileusz odnowił naszą wiarę.

I.Tyras, Radio Jasna Góra/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama