Rzecznik Episkopatu o trzech radach Kościoła ws. imigrantów i uchodźców

Bronić, integrować i przyjmować trwałe rozwiązania, to trzy wskazówki, jakie daje papież Franciszek w Orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy – podkreśla ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik skomentował papieskie orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Dzień ten obchodzimy w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego. W tym roku – 15 stycznia.

W tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy papież Franciszek zwraca szczególną uwagę na nieletnich imigrantów i uchodźców. – Papież bardzo realistycznie podkreśla, że nie wystarczy tylko współpraca oparta na wymianie informacji, co często robią organizacje międzynarodowe, ale trzeba podjąć konkretne działania. W przeciwnym razie dzieci łatwo padają ofiarą ludzi bez skrupułów – pisze ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Rzecznik Episkopatu przypomina o działaniach Caritas oraz Papieskiego Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, które na prośbę Konferencji Episkopatu Polski organizują pomoc uchodźcom. Jednym ze sposobów takiej pomocy jest program Caritas „Rodzina Rodzinie”, dzięki któremu można wesprzeć wybraną rodzinę poszkodowaną w konflikcie syryjskim. Akcję zainaugurował wspólnie z przedstawicielami Caritas Polska przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Otwiera on też listę darczyńców.

Publikujemy pełny tekst komentarza:

O trzech radach Kościoła ws. imigrantów i uchodźców

Bronić, integrować i przyjmować trwałe rozwiązania, to trzy wskazówki, jakie daje papież Franciszek w Orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który jest obchodzony w drugą niedzielę po Objawieniu Pańskim, w tym roku 15 stycznia.

We wspomnianym orędziu papież Franciszek zwraca szczególną uwagę na dzieci, które – jak pisze – „są trzykrotnie bezbronne, ponieważ są nieletnie, ponieważ są cudzoziemcami i ponieważ są bezradne, kiedy z różnych powodów zmuszone są żyć z dala od ojczyzny, oddzielone od miłości rodzinnej”.

Ochrona nieletnich przed wyzyskiem i współczesnym niewolnictwem to zadanie na najbliższy rok. Papież bardzo realistycznie podkreśla, że nie wystarczy tylko współpraca oparta na wymianie informacji, co często robią organizacje międzynarodowe, ale trzeba podjąć konkretne działania. W przeciwnym razie dzieci łatwo padają ofiarą ludzi bez skrupułów, o czym wspominał także papież Benedykt XVI.

Integracja jest jednym z warunków skutecznej pomocy. Ojciec Święty zachęca do tego, aby imigranci dla dobra swoich dzieci coraz ściślej współpracowali z przyjmującymi je wspólnotami. Jak wiadomo, jest to niełatwe wyzwanie, nie tylko w kwestii nauki języka, ale także wejścia w nową kulturę.

Papież Franciszek podkreśla jednak, że ludzie mają prawo do godnego mieszkania w swoich krajach, dlatego apeluje „o poszukiwanie i przyjmowanie trwałych rozwiązań. Wymaga to, jako pierwszy krok, zaangażowania całej wspólnoty międzynarodowej w celu wygaszenia konfliktów i przemocy, które zmuszają ludzi do ucieczki”.

W sytuacji kryzysu humanitarnego Konferencja Episkopatu Polski poprosiła Caritas oraz Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” o zorganizowanie pomocy uchodźcom. Obecnie coraz bardziej jest znany program Caritas „Rodzina Rodzinie”, który polega na pomocy rodzinom poszkodowanym w konflikcie syryjskim (więcej na stronie: www.rodzinarodzinie.caritas.pl). W tę akcję włączyli się biskupi polscy na czele z Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisławem Gądeckim, który otwiera listę darczyńców. Księża biskupi zachęcają parafie i diecezjan do wzięcia udziału w tym programie, który jest konkretną formą pomocy. Ponadto, już po raz kolejny, polscy biskupi we współpracy z Papieskim Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” zorganizowali w drugą niedzielę listopada w swoich diecezjach zbiórkę funduszy na rzecz potrzebujących Syryjczyków. Dzięki hojności Polaków objęto pomocą tysiące osób, między innymi w osiedlach dla uchodźców.

Oprócz tego, że pomagamy materialnie, modlimy się o pokój na Bliskim Wschodzie i o trwałe rozwiązania, które pozwolą na to, by osoby poszkodowane mogły jak najszybciej powrócić do normalnego życia, do którego mają prawo.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

BP KEP, tk / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama