W Niedzielę Palmową – Diecezjalne Dni Młodzieży

„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49) – pod takim hasłem, w Niedzielę Palmową, będą przebiegać XXXII Światowe Dni Młodzieży organizowane w diecezjach. Będzie im towarzyszyło orędzie Ojca Świętego Franciszka.

Papież w orędziu na tegoroczne Diecezjalne Dni Młodzieży przypomniał temat Synodu Biskupów, który odbędzie się w październiku 2018 roku. Brzmi on: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. – Pragnę, aby istniała wielka zgodność między przygotowaniami do Światowego Dnia Młodzieży w Panamie, a procesem synodalnym – napisał Ojciec Święty w orędziu. Dopełnieniem tekstu jest nagranie wideo, w którym Papież streszcza swoje przesłanie do młodych.

>> TEKST ORĘDZIA

Koncerty, sztuki teatralne, warsztaty muzyczne oraz konkursy z palmami to tylko niektóre z punktów programów przygotowywanych z okazji święta młodych w diecezjach. Światowy Dzień Młodzieży na skalę diecezji ma miejsce w Niedzielę Palmową, ale w wielu miastach obchody trwają dłużej. Jak co roku, wydarzenie gromadzi w całej Polsce tysiące młodych ludzi.

Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia 1985 r. Wtedy to Jan Paweł II wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe.

Refleksja trzech najbliższych Światowych Dni Młodzieży będzie koncentrować się wokół tajemnica Maryi. W 2017 i 2018 r. spotkania odbywać się będą na poziomie diecezjalnym, zaś w 2019 r. młodzież z całego świata spotka się z Ojcem Świętym w Panamie. 

Hasła kolejnych Światowych Dni Młodzieży to: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1, 49 jako odniesienie do przeszłości) – 2017 r., „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30 jako odniesienie do teraźniejszości) – 2018 r. i „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38 jako odniesienie do przyszłości) – Panama 2019 r.

BPKEP/episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama