Kraków: wolontariusze kontynuują pracę na rzecz drugiego człowieka podjętą podczas ŚDM

Wolontariusze skupieni w duszpasterstwach młodzieży w całej Polsce spotkali się 9 kwietnia w Krakowie na Targach Miłosierdzia, aby dzielić się doświadczeniami i działaniami podjętymi we własnych środowiskach.

Tworzone przez wolontariuszy projekty stanowią echo lipcowych Światowych Dni Młodzieży i pokazują, że to spotkanie wyzwoliło w nich ogromną energię do kontynuowania pracy na rzecz drugiego człowieka.

Głównym celem organizacji Targów Miłosierdzia było spotkanie i wymiana doświadczeń między młodymi ludźmi, którzy wzięli sobie do serca wezwanie papieża Franciszka do wstania z kanapy. Obecnie starają się oni realizować uczynki miłosierdzia w swoich środowiskach.

Koordynatorzy „Góry Dobra”, portalu, który powstał na ŚDM i obecnie działa jako platforma realizacji projektów wolontariuszy, chcą być wsparciem dla innych, młodych liderów z różnych duszpasterstw działających w Polsce i na świecie.

W trakcie spotkania kilkunastu liderów zaprezentowało swoje projekty, które są realizowane przez nich w parafiach i duszpasterstwach młodzieży. Jedno z nich to inicjatywa PanaMa Group skupiająca młodych ludzi zebranych przy parafii św. Jana Kantego w Krakowie. Poprzez swoją pracę wolontaryjną pomagają oni osobom starszym jak i rodzinom z małymi dziećmi. Wszystkie świadczone przez nich działania są wynagradzane dobrowolną ofiarą, która przeznaczona zostanie na bilety na wyjazd do Panamy z okazji Światowych Dni Młodzieży w 2019 roku.

Aby móc pracować, młodzi ludzie zaadaptowali pusty budynek znajdujący się przy parafii. W miejscu tym noszącym nazwę „Boży Młyn” działa m.in. dyżurny telefon, na który mogą dzwonić osoby potrzebujące pomocy. Wśród prac, które realizują młodzi ludzie są: punkt pomocy przy obsłudze komórek, laptopów i innych urządzeń elektronicznych dla osób starszych, pomoc w zakupach i sprzątaniu, wyprowadzanie psów osobom starszym i chorym, pomoc w nauce młodszym dzieciom.

- Zadania jakie chcemy zrealizować poprzez „Boży Młyn” to przede wszystkim integracja wielu pokoleń oraz zachęcenie ludzi do tego, aby działali dla dobra wspólnoty parafialnej. Chcemy, aby osoby starsze i samotne znalazły tam miejsce dla siebie. - powiedziała KAI Maria Róg z duszpasterstwa młodzieży przy parafii św. Jana Kantego. - Dzieło „Boży Młyn” na początku skupiało tylko wolontariuszy zaangażowanych w ŚDM, natomiast obecnie angażują się także osoby starsze, którym wciąż czegoś takiego brakowało. ŚDM były takim bodźcem motywującym, aby w końcu podjąć takie działania – podkreśla.

Wolontariusze stworzyli także PanaMa Chór, który został przekształcony ze Scholi Światowych Dni Młodzieży. Obecnie to projekt, poruszający wielu ludzi. Dzięki swojemu zaangażowaniu młodzi ludzie wydali płytę „W imię Twoje”, a dochód z jej sprzedaży przeznaczony zostanie na bilety do Panamy. Dzięki inicjatywie ludzi młodych codziennie czternaście osób bezdomnych z parafii je posiłki w „Bożym Młynie”, przygotowane przez stołówkę z pobliskiej szkoły.

W trakcie spotkania przedstawiono także projekty organizowane przez „Górę Dobra”. Wśród nich są takie inicjatywy jak: „Żyjmy razem, a nie obok siebie”, poprzez którą realizowana jest pomoc ludziom z ulicy, którzy żyją w ciężkich warunkach. Projekt polega na dostarczaniu im żywności, przebywaniu z nimi, organizowaniu spotkań i koncertów, aby osoby ubogie nie czuły się wykluczone ze społeczeństwa.

Młodzi przygotowali także projekt „Łączy nas muzyka”, który skupia muzyków i wielbicieli muzyki chrześcijańskiej.

Z kolei Duszpasterstwo Akademickie Pijarów realizuje projekt pt. „Kongres Duchowości Młodych”, który odbędzie się w ostatni weekend kwietnia. - Spotkanie to zostanie zorganizowane z okazji dwóch rocznic, które przypadają w tym roku, czyli 400 - lecie powstania zakonu pijarów i 250-lecie kanonizacji jego założyciela, św. Józefa Kalasancjusza.

Drugi bardzo ważnym powodem jest echo Światowych Dni Młodzieży i nasza chęć do kontynuowania działań podjętych podczas tych wydarzeń – mówi Rafał Cycoń z duszpasterstwa akademickiego pijarów. - Chcemy ten kongres zorganizować dla młodych. Będzie to miejsce gdzie młodzi ludzie będą mogli się spotkać, a także okazja do tego, aby wzmocnić swoją duchowość. Mam nadzieję, że to wydarzenie stanie się także dla nich inspiracją do tego jak pracować nad swoją duchowością i jak ją wzbogacić – zapowiada Rafał Cycoń.

Targi Miłosierdzia odbyły się w auli Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie i stanowiły konsekwencję działań podjętych przez wolontariuszy po ŚDM.

led / Kraków

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama