Dwa nowe uczynki miłosierdzia

W odpowiedzi na zachętę Ojca Świętego Franciszka z jego orędzia z 1 września 2016 roku na Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia pojawiła się propozycja wzbogacenia list uczynków miłosierdzia w duchu encykliki Laudato si’.

O. Stanisław Jaromi, prezes Ruchu Ekologicznego im. św. Franciszka z Asyżu proponuje 8. uczynek miłosierdzia względem duszy: zachwycić się dziełem stworzenia i 8. uczynek miłosierdzia względem ciała: dbać o świat – nasz wspólny dom.

W Orędziu Papieża Franciszka na Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia z 1.09.2016 czytamy:

Życie chrześcijańskie obejmuje praktykowanie tradycyjnych uczynków miłosierdzia względem ciała i względem duszy (LS 10). „Zazwyczaj myślimy o każdym uczynku miłosierdzia z osobna oraz w powiązaniu z jakimś dziełem: szpitalami dla chorych, stołówkami dla głodnych, schroniskami dla bezdomnych, szkołami dla potrzebujących wykształcenia, konfesjonale i kierownictwie duchowym dla tych, którzy potrzebują porady i przebaczenia… Ale jeśli spojrzymy na nie wszystkie razem, przesłanie brzmi, iż przedmiotem miłosierdzia jest samo życie ludzkie i to w swojej całości” (LS 11).

Oczywiście, „samo życie ludzkie i to w swojej całości” obejmuje troskę o wspólny dom. Zatem pozwalam sobie zaproponować dopełnienie dwóch tradycyjnych zestawów uczynków miłosierdzia, dodając do każdego z nich troskę o wspólny dom.

Jako uczynek miłosierdzia względem duszy troska o wspólny dom wymaga „naznaczonego wdzięcznością podziwiania świata” (por. LS 214), które „pozwala nam odkryć poprzez każdą rzecz pewną naukę, jaką pragnie przekazać nam Bóg” (por. LS 85). Jako uczynek miłosierdzia względem ciała troska o wspólnym dom wymaga „prostych codziennych gestów, przełamujących logikę przemocy, wyzysku, egoizmu […], a przejawiających się we wszystkich działaniach, które starają się budować lepszy świat” (LS 230-231).

W odpowiedzi na papieską zachętę o. Jaromi proponuje uzupełnienie tradycyjnej listy uczynków miłosierdzia o dwa nowe w duchu encykliki Laudato si’: względem duszy - "Zachwycić się dziełem stworzenia" oraz względem ciała - "Dbać o świat – nasz wspólny dom".

Rok Miłosierdzia przeżywaliśmy od 8 grudnia 2015 do 20 listopada 2016 r. Jego owocem w Kościele mogą być nowe uczynki miłosierdzia dotyczące dbałości o świat i stworzenie. Uczynki te wprowadzone w życie chrześcijańskie staną się również dobrą inwestycją na przyszłość.

Dziś, 22 kwietnia, na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. Jutrzejsze Święto Miłosierdzia będzie także okazją do refleksji nad potrzebą dbałości o świat, w którym żyjemy i zastosowania w praktyce proponowanych nowych uczynków miłosierdzia.

Źródła: episkopat.pl; O. Stanisław Jaromi/www.swietostworzenia.pl

www.swietostworzenia.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama