Zakony żeńskie w Polsce chcą umacniać współpracę ze świeckimi

Sytuacja wzywa nas do wchodzenia we współpracę ze świeckimi - tak o malejącej liczbie powołań mówi w rozmowie z KAI dotychczasowa przełożona generalna Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

Matka Maksymilla Pliszka ze zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, przełożona generalna Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych uczestniczy w trwającym w Warszawie 135. zebraniu plenarnym tejże konferencji.

Głównym tematem spotkania jest maryjność w żeńskich zgromadzeniach zakonnych. Podczas zebrania podjęto ten temat w kontekście obecnego roku maryjnego związanego z jubileuszem objawień fatimskich i z rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Jak wyjaśnia matka Maksymilla Pliszka BDNP, uczestniczki zebrania plenarnego zajmują się tematem maryjności zarówno w ujęciu historycznym, omawiając kult maryjny w zgromadzeniach zakonnych, jak też w odniesieniu do współczesnych wydarzeń i uroczystości przeżywanych w Kościele. To właśnie kontekst historyczny stanowi ważną inspirację do refleksji m.in. nad jubileuszami maryjnymi obchodzonymi w tym roku.

Ten temat przedstawiała matka Krystyna Dębowska, ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących ukazując m.in. jak na przestrzeni dziejów Polski zgromadzenia zakonne przeżywały swoją maryjność. Podkreślała m.in. siedmiokrotny akty zawierzenia zgromadzeń zakonnych Matce Bożej, inspirowane przed kard. Augusta Hlonda i później przez kard. Stefana Wyszyńskiego.

"Zgromadzenia, idąc w myśl wezwań fatimskich, bardzo mocno podjęły inicjatywę pierwszych sobót miesiąca, przeżywanych w duchu wynagrodzenia i modlitwy o nawrócenie grzeszników" - mówi m. Maksymilla Pliszka, zaznaczając, że to jeden z przykładów tegorocznych obchodów maryjnych jubileuszy. Jak dodaje, zgromadzenia włączają się także w inicjatywy proponowane w diecezjach, parafiach, a także w pielgrzymki do miejsc jubileuszowych.

"Zawsze podejmujemy nasze inicjatywy po to, żeby wyjść z nimi do ludzi" - podkreśla dotychczasowa przełożona generalna KWPŻZZ. Podkreśla, że ewangelizacja i współpraca ze świeckimi jest także odpowiedzią na malejącą liczbę powołań do zakonów żeńskich.

Uczestniczki spotkania zastanawiały się nad przyczynami malejącej liczby powołań oraz nad tym, w jaki sposób zgromadzenia powinny współczesnemu człowiekowi ukazać wartość, sens, istotę a przede wszystkim radość z powołania. "Dochodzimy do wniosku, że najbardziej przemawiającej jest nasze świadectwo życia" - mówi służebniczka i dodaje, że siostry, poprzez pogłębianie swojej relacji z Bogiem, starają się być coraz bardziej wiarygodnymi świadkami.

"Chcemy odczytywać tę sytuację jako wyzwanie na dzisiaj, ale nie jako tragedię. Jako poszczególne zgromadzenia próbujemy sobie radzić z istniejącą sytuacją, kiedy stajemy wobec potrzeby zamykania naszych dzieł - mówi matka Maksymilla komentując malejąca liczbę kobiecych powołań do życia zakonnego. - Chcemy wypełniać się nadzieją, pokojem, radością, że Pan Bóg jest ponad tym wszystkim" - dodaje.

Zakonnica wskazuje, że jest to również okazja do zacieśnienia współpracy z laikatem. "Ta sytuacja jest dla nas wyzwaniem do tego żebyśmy wchodziły we współpracę ze świeckimi, korzystając z duchowego bogactwa świeckich i ofiarując to, co my naszym powołaniem możemy też dać" - mówi.

135. Zebranie Plenarne KWPŻZZ potrwa do jutra i zakończy się Mszą św. koncelebrowaną przez biskupów: Artura Mizińskiego (sekretarza generalnego Episkopatu Polski) i Jacka Kicińskiego, nowo wybranego przewodniczącego Komisji KEP ds. Życia Konsekrowanego. W trakcie obrad zostanie wybrany zarząd Konsulty na lata 2017-2020.

W skład Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych wchodzi 145 członkiń i delegatek oraz 7 obserwatorek. Konferencja reprezentuje 105 instytutów zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego w Polsce, do których należy 18 tys. sióstr, pracujących w 2218 domach rozmieszczonych w polskich diecezjach oraz ok. 2065 pracujących na misjach na całym świecie.

abd / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama