Jasna Góra: obrady Rady Stałej Episkopatu

Biskupi zajęli się m.in. stanem prac nad dyrektorium o małżeństwie i rodzinie oraz stanowiskiem o małżeństwach niesakramentalnych.

Biskupi zajęli się też sytuacją społeczno-polityczną w Polsce w nawiązaniu do nowego dokumentu "Chrześcijański kształt patriotyzmu" oraz duszpasterstwem polonijnym w Europie Zachodniej.

Sekretarz Episkopatu przypomina, że prace nad vademecum o małżeństwie i rodzinie obejmują trzy obszary: przygotowanie do sakramentu małżeństwa, duszpasterstwo i towarzyszenie osobom żyjącym w związkach sakramentalnych oraz parom żyjącym bez ślubu kościelnego.

Bp Artur Miziński podkreśla, że dokumenty będą wielką pomocą w formacji, która w odpowiedzi na nową adhortację Papieża Franciszka musi przybrać nowy kształt.

Wobec wciąż zmieniającej się sytuacji Polaków zagranicą, szczególnie na Zachodzie Europy, biskupi omawiają także problemy dotyczące polonijnego duszpasterstwa. Tym razem po wypracowaniu stanowiska w Anglii i Walii mowa jest o pracach zespołu dwustronnego: Episkopatu Polski i Belgii.

Bp Miziński przypomina, że uroczystość Królowej Polski jest dobrą okazją do kolejnej refleksji nad naszym patriotyzmem: „patriotyzm, który jest nie tylko wspomnieniem pięknych czasów, pięknych postaw, ale patriotyzm budowany dzisiaj poprzez edukację do patriotyzmu, przez szkołę, środki społecznego przekazu, przez kulturę, przez język, budowanie kultury jedności”.

Dziś biskupi wezmą udział w głównych uroczystościach odpustowych. Za stałą obecność i modlitwę przedstawicieli Episkopatu Polski na Jasnej Górze podziękował wczoraj Generał Zakonu Paulinów. Uczynił to na ręce przewodniczącego Konferencji abp Stanisława Gądeckiego, którego przyjęto do Paulińskiej Konfraterni, czyli nieformalnego stowarzyszenia dobrodziejów i przyjaciół Zakonu.

I. Tyras, Radio Jasna Góra/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama