7 maja – Dzień patronalny Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła

Niedziela Dobrego Pasterza to również dzień patronalny Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Dzieło to prowadzi m.in. akcję ADOMIS (Adoptuj Misyjnego Seminarzystę). Chodzi w niej o troskę o powołania w krajach misyjnych.

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła, to jedno z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych. W centrum swej działalności stawia ono troskę o powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego w młodych Kościołach na terenach misyjnych.

Prawdziwy wzrost lokalnych kościołów w krajach misyjnych możliwy jest w momencie, gdy pojawiają się kapłani wywodzący się z tychże społeczności.

PDPA od ponad 120 lat duchowo i materialnie wspiera kształcenie i formację seminarzystów oraz kandydatów do zgromadzeń zakonnych w krajach misyjnych, a także pomaga w budowie i wyposażaniu seminariów oraz domów formacyjnych na misjach.

W dniu 1 października 2013 r. – we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji – rozpoczęła się ogólnopolska akcja AdoMiS, czyli Adoptuj Misyjnych Seminarzystów.

W adopcję można włączyć się poprzez:

1. Codzienną modlitwę za adoptowanych seminarzystów;

2. Wybór formy pomocy finansowej.

W akcję AdoMiS mogą włączyć się wszyscy – poszczególne osoby, ale także grupy parafialne, wspólnotowe czy koleżeńskie.

Od 2015 r. do akcji AdoMiS dołączyła inicjatywa „Misyjny Bukiet”. Jest to propozycja skierowana do księży diakonów, sióstr zakonnych i zakonników składających śluby oraz do nowożeńców i jubilatów. Zachęcają oni swoich gości, aby kwotę przeznaczoną na zakup kwiatów przekazali na wsparcie misyjnych seminarzystów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.adomis.missio.org.pl

***


PAPIESKIE DZIEŁO ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

tel. 22 838 29 44

pdpa@missio.org.pl

www.adomis.missio.org.pl

Konto bankowe: PKO BP SA I/0 Warszawa 72 1020 1013 0000 0102 0002 7169


Źródło: BP KEP/ http://adomis.missio.org.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama