Kraków: ponad 4,5 tys. odpowiedzi na ankietę młodych o Kościele

Ponad 4,5 tys. osób wypełniło ankietę, którą młodzież archidiecezji krakowskiej opracowała w ramach przygotowań do synodu biskupów o młodzieży, zaplanowanego w Watykanie na październik 2018 roku.

Zbieranie danych w ankiecie młodych o Kościele trwało do pierwszych dni maja.

Sformułowaniem ostatecznych wniosków z ankiety zajmuje się specjalnie powołany zespół.

Pomysłodawcami i twórcami ankiety są młodzi ludzie. Była ona skierowana do osób w wieku 16-29 lat. Jej wyniki stanowią bazę do opracowania „raportu dodatkowego” do formularzy, które wystosowała Stolica Apostolska do duszpasterzy pracujących z młodymi ludźmi na całym świecie. Chodziło także o oddanie głosu tym, o których będzie mowa na przyszłorocznym synodzie biskupów.

Ankieta jest efektem pracy kilkudziesięciu osób z różnych środowisk. Zawiera 37 pytań oraz część opisową. Została podzielona na trzy główne bloki, obejmujące: doświadczenie młodych w Kościele, pytania związane z powołaniem oraz dotyczące środowisk, w jakich żyją młodzi ludzie. Ujęto w niej także zagadnienia dotyczące formacji w różnych grupach parafialnych i formacyjnych.

md / Kraków

« 1 »

reklama

reklama

reklama