Kościół w Polsce uczci 13 maja 100. rocznicę objawień fatimskich

Setną rocznicę objawień fatimskich uczczą w rozmaity sposób wierni we wszystkich polskich diecezjach.

W ramach obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich w Polsce odbywać się będą głównie Msze św. z całonocnymi czuwaniami i procesjami z figurą Matki Bożej Fatimskiej, ale także pielgrzymki rowerowe, koronacje figur Matki Bożej, konferencje i czytania orędzia fatimskiego, a nawet konkurs fotograficzny o kulcie maryjnym. Większość wydarzeń planowana jest na sobotę 13 maja, ale wiele inicjatyw zostało rozłożonych w dłuższym czasie.

Prezentujemy wybrane wydarzenia związane z uroczystościami 100. rocznicy objawień fatimskich:

Archidiecezja warszawska

W archidiecezji warszawskiej głównym miejscem obchodów jubileuszu 100. rocznicy objawień fatimskich będzie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Zagłoby 37 w Warszawie–Ursusie.

W ramach programu rocznicowych obchodów odprawione zostaną Msze święte 13 maja o godz. 7.00 i 8.00 rano. Po każdej Eucharystii odprawiona zostanie litania do błogosławionych Dzieci Fatimskich oraz ucałowanie ich relikwii.

Główną Mszę świętą o godz. 17.00 poprzedzi adoracja Najświętszego Sakramentu. Eucharystii wraz z uroczystą procesją wokół świątyni przewodniczyć będzie metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Podczas tej Mszy św. zostaną poświęcone figury Dzieci Fatimskich, a następnie wstawione do kapliczki Matki Bożej Fatimskiej przed Sanktuarium. Wierni proszeni są o zabranie ze sobą świec na procesję.

Tego samego dnia 100. rocznicę objawień fatimskich uczci w specjalny sposób młodzież. Od godz. 10:00 co pół godziny w kierunku sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej z czterech miejsc archidiecezji warszawskiej wyruszać będą grupy młodych pielgrzymów uczestniczących w pielgrzymce rowerowej "Fatima w Warszawie". Wydarzenie religijno-sportowe skierowane jest do młodych, którzy nie mogą pojechać na główne uroczystości rocznicowe do Portugalii.

Nad organizacją akcji czuwa duszpasterz młodzieży ks. Krzysztof Adamski. Jak podkreśla, idea pielgrzymki wpisuje się w program duszpasterski „Zejdź z kanapy”, opierający się na przesłaniu papieża Franciszka ze Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Pomysłodawcom zależy szczególnie, by udział wzięła młodzież ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci.

Jasna Góra

W najważniejszym polskim sanktuarium maryjnym 13 maja odbędzie się „Wielbienie z Maryją”, w ramach którego rocznica objawień fatimskich wpisze się w cykl wydarzeń trwającego jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja "Na Fali Wielbienia" z Poznania. „100. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie to niepowtarzalna okazja, aby spotkać się u stóp Jasnogórskiej Pani i wraz z Nią uwielbić Boga w Trójcy Jedynego oraz uczcić osobę Maryi – Matkę naszego Pana i Królową naszego narodu” – czytamy w zaproszeniu organizatorów.

Całość rozpocznie się o godz. 14.00 modlitwą różańcową, którą poprowadzi znany muzyk ewangelizacyjny Jan Budziaszek. O 15.30 uroczystej Mszy św. będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski.

Główny koncert „Wielbienie z Maryją” zaplanowano na godz. 17.00. Za oprawę muzyczną odpowiadać będzie Leopold Twardowski z orkiestrą symfoniczną, zespołem jazzowym, muzykami Poznańskiego Wielbienia i chórem jubileuszowym.

Każdy pielgrzym proszony jest o zabranie ze sobą róży. Z przyniesionych róż ułożony zostanie dywan jako symbol miłości, czci i wierności Maryi Królowej.

„Polska Fatima” na Krzeptówkach

Z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich w "Polskiej Fatimie", jak nazywane jest Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, gościć będzie 13 maja prymas Polski abp Wojciech Polak oraz liczni przedstawiciele Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (ojców pallotynów).

W programie uroczystości znajdą się konferencje oraz czuwania modlitewne. O znaczeniu orędzia fatimskiego dla zgromadzenia księży pallotynów mówić będzie ks. dr Franciszek Gomułczak SAC, postulator generalny z Rzymu. Ks. dr hab. Janusz Królikowski z Tarnowa zastanowi się nad tym, jaka powinna być misja i wyzwania dla Kościoła po tegorocznym jubileuszu fatimskim.

O godz. 19.15 uroczystej Mszy św. przewodniczyć będzie abp Wojciech Polak. Podczas Eucharystii zostanie wypowiedziany "Akt poświęcenia Rodziny Pallotyńskiej w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi". O 21.00 całość wydarzenia zakończy Apel Jasnogórski i procesja światła w Parku Fatimskim.

Główne polskie uroczystości 100. rocznicy objawień fatimskich odbędą się 6 czerwca. Weźmie w nich udział Episkopat Polski. Uroczystej Mszy św. będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita poznański.

Tego dnia zostanie ponowiony przez Episkopat akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z prośbą jaka została skierowana przez Matkę Bożą w Fatimie. Pierwszy taki akt miał miejsce w 1946 roku, kiedy to na Jasnej Górze Episkopat Polski pod przewodnictwem prymasa kard. Augusta Hlonda dokonał poświęcenia naszej Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi.

Archidiecezja krakowska

W kościele św. Piotra w Wadowicach, który został wybudowany jako wotum za wybór i ocalenie Jana Pawła II z zamachu, uroczystej Mszy świętej o godz. 10.00 przewodniczył będzie kard. Stanisław Dziwisz.

Na krakowskim Rynku Głównym w kościółku św. Wojciecha już od 3 lutego odbywa się „100 dni modlitwy różańcowej” jako duchowe przygotowanie do rocznicy objawień w Fatimie. W sobotę 13 lutego o godz. 19.15 rozpocznie się tam modlitwa różańcowa, a o godz. 21.00 ze świątyni wyruszy procesja maryjna wokół Rynku z Najświętszym Sakramentem, figurą Matki Bożej i świecami. Na zakończenie uroczystości o godz. 21.37 rozpocznie się Eucharystia, podczas której uczestnicy poświęcą się Niepokalanemu Sercu Maryi.

W sobotę nabożeństwo fatimskie odbędzie się m.in. w kościele Matki Bożej Królowej Polski, w tzw. Arce Pana w Nowej Hucie. Jubileuszowa modlitwa w stulecie objawień Maryi w Fatimie odprawiona będzie w intencji Polski, archidiecezji, Krakowa oraz władz rządowych i samorządowych.

Archidiecezja lubelska

Główne obchody fatimskiego jubileuszu w archidiecezji lubelskiej odbędą się w lubelskim kościele pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Tuwima 5. O godz. 18.00 sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Artur Miziński odprawi tam uroczystą Mszę św., poprzedzoną nabożeństwem różańcowym. W programie także procesja fatimska z Figurką Matki Bożej Fatimskiej, zawierzenie parafii i archidiecezji MB Fatimskiej, czuwanie modlitewne i ucałowanie relikwii błogosławionych dzieci fatimskich oraz Apel Maryjny i koncert zespołu Guadalupe.

Z kolei lubelscy kapucyni organizują obchody 100-lecia objawień fatimskich w parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu na Poczekajce. Chcemy pokazać, że tajemnica Fatimy działa w Kościele – zapowiada w rozmowie z KAI o. Andrzej Derdziuk OFMCap, zachęcając do udziału w czuwaniu, które odbędzie się w nocy z 12 na 13 maja. Wydarzenie, na które zaprasza lubelska wspólnota kapucynów, będzie połączeniem modlitwy i refleksji nad konkretnymi wydarzeniami współczesnej historii, związanymi z objawieniami Matki Bożej w Fatimie.

Jak wyjaśnia o. prof. Derdziuk OFMCap, pierwszym celem modlitewnego spotkania jest zatem dogłębne poznanie i zrozumienie tego, co wydarzeń fatimskich, a także przypomnienie, za św. Janem Pawłem II, że są one realnym potwierdzeniem aktualności Ewangelii.

- Mamy do czynienia z ewangelicznym wydarzeniem, które jest kontynuacją działania Bożej Opatrzności w dziejach ludzkości” - podkreśla kapucyn. Nabożeństwo na Poczekajce będzie też okazją do przypomnienia aktualności przesłania fatimskiego i roli, jaką odegrało ono we współczesnej historii Europy i świata.

„Chcemy pokazać, że tajemnica Fatimy działa w Kościele, że ktoś, kto ufa Opatrzności Bożej i wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi, może doznawać cudów. Stąd też drugą płaszczyzną tego czuwania na Poczekajce jest wspominanie działania Matki Bożej w historii” - mówi o. Derdziuk.

W programie nabożeństw znajdzie się procesja do sześciu kolejnych stacji, nawiązujących do sześciu objawień Matki Bożej, połączona z rozważaniem i modlitwą związanymi z konkretnymi wydarzenia z historii świata i Kościoła.

Stacja pierwsza przypomni cudowne ocalenie Jana Pawła II podczas zamachu 13 maja 1981 r. Druga: uzdrowienie Ojca Pio za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej 5 sierpnia 1959 r. Ze stacją trzecią związane jest wydarzenie wyzwolenia Austrii spod okupacji Armii Czerwonej, które rozpoczęło się 13 kwietnia 1955 r. Z czwartą, historia pokojowego przewrotu, jaki dokonał się w stolicy Filipin w dniach 22-25 lutego 1986 r. Dwie ostatnie stacje przypomną odpowiednio: zawierzenie świata Niepokalanemu Sercu Maryi, jakiego w 1984 r. dokonał Jan Paweł II oraz pierwsze nawiedzenie Polski przez figurę Matki Bożej Fatimskiej w latach 1995 – 1996 (po nieudanej próbie w 1978 r., kiedy to figura została zaaresztowana na warszawskim lotnisku z rozkazu władz komunistycznych).

Refleksję nad „interwencjami” Matki Bożej we współczesne losy Europy i świata znajdą się także w książeczkach, które otrzymają uczestnicy nabożeństwa. Jedną z przywołanych historii jest m.in. eksplozja w rosyjskiej bazie marynarki wojennej w Siewieromorsku koło Murmańska mająca miejsce 13 maja 1984 r., wskutek której imperium rosyjskie utraciło znaczną część nuklearnego potencjału, co przyczyniło się do ogłoszenia pierestrojki. Zwieńczeniem nabożeństwa będzie Msza św. z aktem ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi, po którym nastąpi nocne czuwanie.

Kapucyńska parafia Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu na Poczekajce od początku lat 90. jest popularnym miejscem trwających przez cały rok nabożeństw maryjnych. Jednym ze świadectw tego jak żywy jest tam kult maryjny, są zgromadzone w ostatnich latach liczne wota dziękczynne za otrzymane łaski. Fenomenem parafii są też liczne wspólnoty, działające na jej terenie.

Natomiast parafia św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach w ramach przygotowań do 100. rocznicy objawień fatimskich zaprasza do udziału w rozpoczętej 4 maja (potrwa do 12 maja) w Nowennie do Matki Bożej Fatimskiej i Rekolekcjach Fatimskich (9-12 maja) oraz do wspólnego przeżywania rocznicy w dniu 13 maja.

Archidiecezja gdańska

Oprócz licznych Mszy św. z czuwaniami i procesjami archidiecezja gdańska zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Pejzaż maryjny wokół nas” z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich.

Celem konkursu jest ukazanie krajobrazu maryjnego archidiecezji: kapliczek, figurek, sanktuariów i innych miejsc modlitwy do Matki Bożej. Organizuje go Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku-Żabiance. Konkurs potrwa do 1 października, a uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej 13 października po Mszy św. odpustowej. Szczegółowe informacje na stronie http://www.fatimska.net.pl

Archidiecezja wrocławska

W archidiecezji wrocławskiej do 13 października potrwa rozpoczęta w lutym Archidiecezjalna Nowenna Fatimska. Jej duszpasterskim założeniem jest spopularyzowanie orędzia fatimskiego, nabożeństwa fatimskiego i fatimskich pierwszych sobót miesiąca. To zadanie spoczywa na parafiach, w których po wieczornych Mszach świętych trzynastego dnia każdego miesiąca powinny się odbywać fatimskie nabożeństwa.

„Wydarzenia określane mianem Objawień Fatimskich stały się na tyle istotne dla ludzi (nie tylko wierzących), że setną ich rocznicę uroczyście obchodzi cały świat. Przygotowaniem dla centralnych uroczystości była i jest Wielka Nowenna Fatimska, rozpoczęta w roku 2009, skłaniająca do rozważenia tematów, które wynikają z fatimskich objawień i przekazanych wizjonerom tzw. tajemnic. Nowenna ta powinna stać się okazją do gorącej modlitwy, ofiarowania wszelkich osobistych doświadczeń i krzyży w intencjach wynagradzających oraz czasem apostolstwa. Dzięki kazaniom, katechezom, osobistej lekturze, rekolekcjom i nabożeństwom fatimskim zyskamy szansę pogłębienia wiary i naszej maryjnej pobożności - czytamy we "Wrocławskim Modlitewniku Fatimskim" wydanym specjalnie z okazji archidiecezjalnej nowenny.

Archidiecezja poznańska

Akademicka Noc Czuwania to inicjatywa poznańskich duszpasterstw akademickich. Zapraszają oni na całonocne czuwanie przy Najświętszym Sakramencie w 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Odbędzie się ono w nocy z 12 na 13 maja u ojców franciszkanów konwentualnych w Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania, ul. Franciszkańska 2.

W czuwanie (początek o godz. 20.00) zaangażowały poznańskie duszpasterstwa akademickie, m.in. duszpasterstwo ojców dominikanów, Wydziału Teologicznego UAM, św. Rocha, Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz Akademickie Koło Misjologiczne i Kleryckie Koło Misyjne z Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

W Poznaniu z okazji 100-lecia objawień fatimskich zaplanowano także specjalną edycję „Verba Sacra”, czyli realizowanego od 2000 r. i bardzo popularnego cyklu spotkań artystyczno-naukowo-religijnych poświęconych tradycji słowa w kulturze duchowej narodu polskiego ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa europejskiego.

W niedzielę 14 maja o godz. 17.00 w Bazylice Archikatedralnej będzie można usłyszeć teksty dotyczące trzech objawień Anioła Pokoju oraz objawień Maryi od maja do października 1917 roku. Czytać będzie wybitna polska aktorka Halina Łabonarska, a komentarz wygłosi o. Wojciech Ciak OCD, przeor klasztoru Karmelitów Bosych w Poznaniu.

Diecezja koszalińsko-kołobrzeska

Obchody fatimskie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przebiegną głównie pod znakiem Wielkiej Procesji Fatimskiej. Przejdzie ona 13 maja ulicami Koszalina, od Góry Chełmskiej do katedry.

Procesja zatrzyma się w pięciu miejscach, na trasie wywieszone zostaną banery, które przybliżą każdy miesiąc objawień Matki Bożej. Poprzedzi ją o godz. 18.30 uroczysta Eucharystia na Górze Chełmskiej pod przewodnictwem bp. Edwarda Dajczaka. - Gdy zacznie zapadać zmrok, zejdziemy z Góry Chełmskiej, uformujemy procesję i przejdziemy ulicami Słupską i Piłsudskiego i dalej w stronę miasta - zapowiada ks. ks. Radosław Siwiński, dyrektor Domu Miłosierdzia, jeden z organizatorów obchodów.

Przed katedrą bp Dajczak przy pomniku Jana Pawła II odda całą diecezję koszalińsko-kołobrzeskiej Matce Bożej Fatimskiej.

Inne inicjatywy

13 maja w pieszej pielgrzymce wzdłuż granic Polski wyruszą uczestnicy inicjatywy pod nazwą „Różaniec do granic”, tzw. Pielgrzymi Bożego Miłosierdzia. Ich niezwykła wyprawa potrwa aż 140 dni i zakończy się w święto Matki Bożej Różańcowej, kiedy wzdłuż linii granicznej Polski ma stanąć łańcuch osób, które wspólnie odmówią różaniec.

- 7 października wzdłuż granic naszego kraju ma stanąć żywy łańcuch ludzi połączonych za ręce, którzy wspólnie odmówią różaniec. Pomysł ten jest związany z rocznicą objawień w Fatimie - wyjaśnił w rozmowie z KAI Roman Zięba ze wspólnoty Pielgrzymów Bożego Miłosierdzia.

Do wspólnego przejścia tygodniowych odcinków, Pielgrzymi Bożego Miłosierdzia zapraszają uczestników, z całej Polski, którzy chcieliby włączyć się we wspólną modlitwę i wędrówkę. Przewidują, że liczba chętnych może przewyższyć możliwości organizacyjne, dlatego zachęcają do jak najszybszego zgłaszania udziału. Chętni będą modli dołączać na poszczególnych odcinkach, ustalonych wspólnie z Pielgrzymami Bożego Miłosierdzia.

W diecezji włocławskiej jej kapłani odbędą 12 maja pielgrzymkę do kościoła Matki Bożej Fatimskiej w Turku-Obrzębinie. Na zaproszenie bp. Wiesława Meringa na pielgrzymkę przybędzie ks. dr Krzysztof Czapla SAC, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem, który podczas Mszy św. wygłosi homilię.

Od 13 maja do 13 października Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zaprasza na nabożeństwa fatimskie. Pierwsze odbędzie się w najbliższą sobotę w pobliskim kościele pw. Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Grąblinie.

Inicjatywa została zapoczątkowana w ubiegłym roku na prośbę licheńskich parafian. „Zgodnie ze zwyczajem, nabożeństwa fatimskie odbywać się będą od maja do października każdego 13. dnia miesiąca” – wyjaśnił ks. Henryk Kulik MIC, proboszcz parafii pw. św. Doroty w Licheniu Starym.

W trakcie comiesięcznych nabożeństw rozważane będzie przesłanie Matki Bożej Fatimskiej. Zdaniem marianina jest ono zbliżone jest do przesłania, jakie za przyczyną Mikołaja Sikatki Matka Boża Licheńska przekazała miejscowej ludności: była to prośba o nawrócenie z drogi grzechu, życie według Bożych praw oraz codzienny różaniec.

Diecezja świdnicka uczci 100. rocznicę objawień w Fatimie koronacją obrazu Matki Bożej Świdnickiej Uzdrowienia Chorych, czczonego od przeszło pięciu wieków w katedrze świdnickiej. Uroczystościom w sobotę o godz. 11.00 będzie przewodniczył legat papieski kard. Zenon Grocholewski, były prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej.

W kaplicy parafii Dobrego Pasterza w Warszawie-Miedzeszynie odbyło się już uroczyste nałożenie koron na figurę Matki Bożej Fatimskiej, która przez wiele lat odbierała cześć w kaplicy szpitalnej Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Była to pierwsza koronacja w Polsce w trakcie trwającego jubileuszu 100. rocznicy objawień fatimskich.

Z kolei bp Ignacy Dec ustanowił w Polanicy-Zdrój pierwsze w diecezji świdnickiej sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Został nim kościół parafialny pw. Chrystusa Króla.

Od maja do października 1917 roku w portugalskim miasteczku Fatima trójce dzieci ukazywała się Matka Boża. Było to rodzeństwo Marto: Franciszek i Hiacynta oraz ich siostra cioteczna Łucja dos Santos. Kościół niecałe trzynaście lat po wydarzeniach zatwierdził objawienia, a Fatima stała się miejscem kultu, nawróceń i kształtowania się powołań.

W uroczystościach jubileuszu stulecia objawień maryjnych w Fatimie weźmie udział nawet ponad milion wiernych na czele z papieżem Franciszkiem, który odwiedzi sanktuarium w dniach 12-13 maja.

oprac. lk / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama