Poszukiwani liderzy Szlachetnej Paczki

Do 30 czerwca można zgłaszać udział w rekrutacji na lidera Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Lider buduje zespół wolontariuszy, planuje i monitoruje ich pracę.

Jego zadaniem jest również całoroczne zarządzanie projektami i poszukiwanie nowych wolontariuszy chętnych do pomocy w obrębie swojego miejsca zamieszkania.

Jak podkreśla ks. Jacek Stryczek ze Stowarzyszenia WIOSNA, aby zostać liderem Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości wystarczy być osobą pełnoletnią i posiadać chęć pomocy innym. Mimo, iż Szlachetna Paczka jest zbudowana na ideałach ewangelicznych, propozycja zostania liderem jest skierowana nie tylko do osób wierzących.

- Nie selekcjonujemy ludzi pod kątem tego, czy ktoś jest wierzący czy nie. Wystarczy mieć tę iskrę pomagania innym, a od tego może zacząć się nawrócenie takiej osoby - zaznacza ks. Stryczek.

Kapłan podkreślił, że istnieje wiele możliwości zaangażowania się w wolontariat, jednak bycie liderem właśnie Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości może przynieść dodatkowe korzyści.

- Szlachetna Paczka daje wszechstronny rozwój oraz szerokie kompetencje, które młodzi ludzie mogą wykorzystać na przyszłej drodze zawodowej. Nabywa się odpowiednie kompetencje, np. zarządzania zespołem. Spotykanie ludzi, przedsiębiorców, biznesmenów to okazja do poznania świadectw ludzi, którzy konkretnie pokazują jak te umiejętności wykorzystują. Wolontariat staje się pożądany przez przyszłych pracodawców, dlatego też nasi wolontariusze nie mają problemu ze znalezieniem pracy - informuje współzałożyciel Stowarzyszenia WIOSNA.

Zgłoszenie należy wysłać do 30 czerwca za pośrednictwem strony www.szlachetnapaczka.pl/superw - potrzeba jeszcze ok. 950 osób.

Szlachetna Paczka to projekt realizowany od ponad 15 lat przez Stowarzyszenie WIOSNA. Akcja prowadzona przez ks. Jana Stryczka (obecnie prezesa Stowarzyszenia WIOSNA) niesie pomoc najuboższym rodzinom.

Akademia Przyszłości jest z kolei całorocznym programem Stowarzyszenia WIOSNA. Skierowana jest do dzieci wychowujących się w trudnych warunkach. Pomoc polega na wsparciu w nauce m.in. poprzez System Motywatorów Zmian. Polega on na docenianiu dzieci poprzez chwalenie słowne czy zapisywanie ich sukcesów. Każde dziecko motywuje co innego i aby to odkryć, przez cały rok pomaga mu w tym osobisty nauczyciel.

Szlachetna Paczka od 2001 r. pomaga najbardziej potrzebującym. Od momentu rozpoczęcia projektu pomoc otrzymało 111 tys. 979 rodzin, w tym 480 tys. 539 osób. W pomoc zaangażowanych było 66 tys. 975 wolontariuszy, a wartość przekazanej pomocy wyniosła 238 mln 695 tys. 540 zł.

wer / Kraków

« 1 »

reklama

reklama

reklama