Poznań: nowi diakoni i prezbiterzy Towarzystwa Chrystusowego

Bez pokornego wołania o Ducha Świętego wasza posługa będzie bezowocna – zauważył w homilii bp Damian Bryl, zwracając się do diakonów i neoprezbiterów Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej przewodniczył 23 maja w poznańskiej katedrze uroczystej Mszy św., połączonej z udzieleniem święceń diakonatu czterem alumnom i święceń prezbiteratu ośmiu diakonom Towarzystwa Chrystusowego.

W Eucharystii uczestniczyli generał księży chrystusowców ks. Ryszard Głowacki TChr, prowincjałowie z Australii, USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, krajów, gdzie posługują chrystusowcy, rektor ks. dr Andrzej Łysy TChr i wychowawcy seminaryjni, siostry misjonarki Chrystusa Króla, kapłani diecezjalni i zakonni oraz rodzice, krewni i przyjaciele alumnów.

W homilii bp Bryl podkreślił, że dzisiejsza uroczystość jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ale dla całego Kościoła. Przypomina ona bowiem o prymacie Pana Boga w życiu człowieka, który obdarowuje swoją łaską. Kaznodzieja zaznaczył, że u początków powołania zawsze stoi Duch Święty, „który dotyka i przemienia serca, i który zawsze będzie im towarzyszył”.

„Dar Ducha Świętego wzywa do pokory, czyli do życia w prawdzie, uznania, że źródłem mojej siły i mocy nie jestem ja sam ani moje zdolności i umiejętności, ale działający Duch Święty” – zaznaczył.

Bp Bryl, mówiąc o posłudze kapłańskiej, przypomniał, że nie gwarantuje ona łatwego i przyjemnego życia. „Nie po to zostaje się kapłanem, by życie było przyjemne, ale gdy traktujemy naszą posługę na serio, musimy liczyć się z trudem, niedogodnościami, a nawet z prześladowaniami, a ta perspektywa nie jest wcale daleka, gdy słyszymy o prześladowaniach naszych braci chrześcijan” – zaznaczył kaznodzieja.

Zwracając się do diakonów, biskup zauważył, że od początków dziejów Kościoła byli oni wyświęcani po to, by służyć ludowi Bożemu.

Bp Bryl prosił, by diakoni i neoprezbiterzy, realizując swoje powołanie, nie szukali siebie, ale by kochali swoje zgromadzenie i by byli dyspozycyjni, by iść tam, gdzie czekają na nich Polacy na emigracji.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej (łac. Societas Christi pro Emigrantibus Polonis; ang. Society of Christ Fathers) jest zgromadzeniem zakonnym na prawach papieskich. Chrystusowcy włączają się w apostolstwo Kościoła powszechnego przez pracę na rzecz Polaków mieszkających poza granicami kraju. Poza posługą duszpasterską księża służą Polonii opieką kulturową i społeczną.

Zgromadzenie założył 8 września 1932 r. kard. August Hlond, Prymas Polski, przy dużym współudziale ks. Ignacego Posadzego (założyciela Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla) w Potulicach koło Nakła. Chrystusowcy realizują swoją misję w sześciu prowincjach zagranicznych oraz w części obejmującej Polskę oraz tzw. Delegaturę Wschodnią. Obecni są w 20 krajach, m.in. w Brazylii, USA, Kanadzie, Australii, Kazachstanie, Rumunii i we Francji, na Islandii, Ukrainie, Białorusi.

Dom Główny Zgromadzenia oraz Kuria Generalna znajdują się w Poznaniu.

msz / Poznan

« 1 »

reklama

reklama

reklama