Warszawa: wybrano nowy zarząd Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

W dniu 3 czerwca 2017, w Warszawie, odbył się konwent sprawozdawczo-wyborczy Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, który jest wyłącznym reprezentantem Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Polsce.

Na kolejną, pięcioletnią kadencję został wybrany 9 osobowy Zarząd, na czele którego stanął Prezydent ZPKM, Kawaler Maltański, Jerzy Baehr.

Publikujemy treść komunikatu prasowego Związku Polskich Kawalerów Maltańskich:

Podsumowując mijającą kadencję, ustępujący Prezydent Aleksander Tarnowski, podziękował - „za blisko pięć lat pracy, która dla większości członków zarządu była dużym obciążeniem i poświęceniem, wręcz dodatkowym, bezpłatnym etatem. Pozostawiamy po sobie nowoczesną organizację, realizującą szereg bardzo potrzebnych dzieł pomocowych, które zdobywają uznanie, również poza granicami Polski. Organizację, która reprezentuje Zakon Maltański w Polsce stojący na straży wartości coraz bardziej deficytowych w dzisiejszym świecie”.

Na ziemiach polskich, Zakon Maltański obecny jest od początku XII w., z wyjątkiem okresu komunizmu kiedy działalność Zakonu była zakazana. Od 1920 r. działa związek narodowy – Związek Polskich Kawalerów Maltańskich, który od 1927 r. jest oficjalną organizacją reprezentującą Suwerenny Rycerski Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim.

Aktualnie w Polsce funkcjonuje: 18 oddziałów Maltańskiej Służby Medycznej (ratownictwo przedmedyczne); 6 ośrodków pomocy dla osób niepełnosprawnych, 2 domy pomocy społecznej, 2 centra pomocy specjalistycznej, 1 specjalistyczne przedszkole i 1 szpital w Barczewie, k. Olsztyna.

W tajnym głosowaniu, nowym Prezydentem, wybrany został Jerzy Baehr, który w poprzedniej kadencji pełnił rolę Wiceprezydenta ZPKM. Jerzy Baehr jest żonaty, posiada dwoje dzieci. Jest doktorem prawa, byłym pracownikiem naukowym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, aktualnie Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Prawnej WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

W skład Zarządu weszli: Jacek Tarnowski - pierwszy Wiceprezydent, Maxymilian Bylicki - drugi Wiceprezydent, Xawery Konarski – Kanclerz, Jan Rościszewski – Szpitalnik, Piotr Rozwadowski – Skarbnik oraz członkowie Zarządu: Stanisław Rybicki, Kazimierz Jeleński, Marcin Świerad.

Nowy Prezydent podkreślił kontynuację rozwoju ZPKM zgodnie z misją Zakonu - Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum. [ Obrona wiary i pomoc potrzebującym ], „która jest naszą busolą i powinna być realizowana w obu obszarach w sposób zrównoważony”. Prezydent Elekt powiedział:

- „ZPKM bardzo rozwinął się w ostatnim czasie, stworzył partnerskie relacje z innymi Związkami Narodowymi, z którymi podejmuje współpracę, chociażby przy koordynacji międzynarodowej pomocy dla Ukrainy, która trwa do dzisiaj.

- W okresie najbliższego roku, Suwerenny Zakon Maltański będzie reformował Kartę Konstytucyjną, co pozwoli lepiej organizować międzynarodową pracę oraz dopuści większa liczbę Związków do współdecydowania i jednocześnie brania odpowiedzialności za dalszy rozwój dzieł Zakonu. Wybrany skład Zarządu ZPKM gwarantuje naszą merytoryczną obecność i głos w tych pracach.

- Polska nie jest krajem, do którego kieruje się pomoc humanitarną, jak to miało miejsce w latach 80-tych, wręcz odwrotnie – staliśmy się społeczeństwem, które stać jest na niesienie pomocy bardziej potrzebującym. Stąd też musimy spojrzeć poza granice Polski, tym bardziej, że przekazanie pomocy dzięki naszym strukturom międzynarodowym jest najbardziej efektywne. Organizowanie pomocy finansowej dla Syrii, Libanu ma znaczenie dla kształtowanie postaw w kraju, ale również będzie dostrzeżone przez międzynarodową opinię. Organizowanie akcji i zbiórek funduszy na rzecz celów dobroczynnych poza Polską nie będzie miało wpływu na poziom zaangażowania i jakość organizowanej pomocy w kraju, która stanowi nasz główny cel” – powiedział Jerzy Baehr.

Nowo wybrany Zarząd Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, zacznie pełnić funkcję od momentu zatwierdzenia przez Wielkie Magisterium Suwerennego Zakonu Maltańskiego w Rzymie.

Związek poprzez swoje Fundacje podejmuje współprace z samorządami, organizacjami zdrowia, przedsiębiorcami w ramach ich działalności CSR. Aktywnie pozyskuje finansowanie dla swoich dzieł organizując koncerty charytatywne, opłatki maltańskie, licytacje, bale, akcje sportowo – charytatywne i celowe zbiórki pieniędzy.

Tomasz Tarnowski

Kom. 694 438 443

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich (ZPKM).

***

Zakon Maltański to jedna z najstarszych instytucji zachodniej i chrześcijańskiej cywilizacji. Powstał w Jerozolimie ok. roku 1050, jest zakonem rycerskim, którego członkami są głównie osoby świeckie. W 1113 roku papież Paschalisa II, wydał bullę nadając Zakonowi pełną suwerenność, tak od władz świeckich, jak i kościelnych.

Przez okres wojen krzyżowych Zakon stworzył strukturę państwową, a utrzymując przez kilkaset lat najwyższą w świecie sprawność bojową stał się prawdziwym przedmurzem chrześcijańskiej Europy dla świata muzułmańskiego. Wówczas to zyskał wielkie znacznie i prestiż, które pozwalają w dzisiejszym świecie działać charytatywnie w blisko 120 krajach. Zakon Maltański jest pierwowzorem działań humanitarnych i charytatywnych realizowanych na szeroką skalę. Posługa szpitalnicza, która jest główną misją Zakonu Maltańskiego, niesiona jest pod białym ośmiokątnym krzyżem na czerwonym tle, który znany jest wszędzie jako symbol ratownictwa.

Na ziemiach polskich Zakon obecny jest od początku XII w. W 1187 r . książę Mieszko III Stary i biskup poznański Radwan przekazali Zakonowi pod opiekę założone przy kościele św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu, hospicjum dla wędrowców i pątników – najstarszy polski szpital. Do dzisiaj istnieje w tym miejscu kościół, przy którym kontynuowana jest działalność maltańska. Od 1927 r. Związek Polskich Kawalerów Maltańskich jest oficjalną organizacją reprezentującą Suwerenny Rycerski Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim. Po okresie komunizmu, kiedy działalność ZPKM była w Polsce zabroniona, w 1991 r. aktywność Związku na terenie Polski została przywrócona.

Aktualnie, w Polsce funkcjonuje 18 oddziałów MSM – (Maltańskiej Służby Medycznej - Andrychów, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Działdowo, Głogoczów, Katowice, Kęty, Krosno, Nowy Targ, Nysa, Oświęcim, Poznań, Sulisławice, Szczecin, Warszawa …) 6 ośrodków pomocy dla osób niepełnosprawnych (Poznań, Kraków, Katowice, Radom, Olsztyn, Warszawa) 2 domy pomocy społecznej (Szyldak, Puszczykowo) 2 centra pomocy specjalistycznej (Kraków, Poznań) 1 specjalistyczne przedszkole (Kraków) 1 szpital (Barczewo).

Rocznie (dane za 2016) sprawowaliśmy stałą opiekę szpitalną nad ponad 300 osobami przez 365 dni w roku oraz dodatkowo, udzielonych zostało około 60 000 jednorazowych świadczeń pomocy. Tylko w jednej przychodni onkologicznej w Poznaniu, przez kilkanaście lat 85 000 osób uzyskało bezpłatną pomoc. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu członków związku, a także dzięki setkom tysięcy godzin przepracowanych przez wolontariuszy Maltańskiej Służby Medycznej.

W 2016 r. MSM zabezpieczała ŚDM w Krakowie wystawiając kilkadziesiąt wielonarodowych oddziałów ratunkowych, 30 karetek pogotowia, a lekarze MSM współtworzyli bezpośrednie zaplecze medyczne dla papieża Franciszka. Zakon Maltańskie Polska w sierpniu 2016 r. zorganizował XXXIII Międzynarodowy Letni Obóz Zakonu Maltańskiego dla Młodzieży Niepełnosprawnej, przyjmując, w Piekarach pod Krakowem, 250 niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.

Dzięki jakości pracy swoich członków i dochowaniu tradycji, Zakon Maltański posiada pozycję gwaranta wykonania misji dobroczynnych, jest wiarygodnym powiernikiem środków przekazywanych na te cele.

zakonmaltanski.pl, abd / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama