Lublin: 30 rocznica wizyty Jana Pawła II na KUL

Lublin 30 lat temu przeżywał wizytę papieża Jana Pawła II. 9 czerwca 1987 r. Ojciec Święty spotkał się najpierw z przedstawicielami świata nauki z całej Polski, a następnie ze społecznością akademicką KUL.

30 lat temu, w planie pobytu papieża Jana Pawła II w Lublinie nie mogło zabraknąć KUL-u, uniwersytetu, z którym ks. Karol Wojtyła był związany jako profesor przez niemal ćwierćwiecze. Ojciec Święty spotkał się najpierw w uniwersyteckiej auli z przedstawicielami świata nauki z całej Polski, a następnie na dziedzińcu ze społecznością akademicką KUL. 

Wydarzenia te chcą przypomnieć dzisiejsi pracownicy i studenci KUL. 

W piątek 9 czerwca, o godz. 8.00 w Kościele Akademickim KUL zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna za dar osoby Jana Pawła II, której przewodniczyć będzie prorektor ds. studenckich KUL ks. prof. Andrzej Kiciński. Po Eucharystii w Kościele Akademickim zaplanowano modlitwę przy relikwiach św. Jana Pawła II.

O godz. 10.00-14.00 w Auli im. kard. Wyszyńskiego zostanie wystawiony tron z wizyty papieża. Odbędzie się również emisja filmu z pobytu Jana Pawła II w Lublinie, a w holu gmachu głównego przed księgarenką na I piętrze wyświetlane będą wspomnienia pracowników KUL związane z wizytą Ojca Świętego. O godz. 19.00 Teatr ITP zaprezentuje spektakl "Ifigenia".

W ramach obchodów rocznicy odbędzie się również konferencja organizowana przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji „Kościół i jego prawo w nauczaniu św. Jana Pawła II".

Na zaproszenie Uniwersytetu Otwartego KUL uczelnię odwiedzi grupa Amerykanów - uczestników programu wyjazdowego organizowanego przez Bridge To Poland, organizację założoną w USA w celu upamiętniania historii Żydów w Polsce. Goście będą mogli wysłuchać wykładu pt. "The Catholic Church in Poland and Anti-Semitism – Past and Present", który wygłosi uczeń Karola Wojtyły, ks. prof. Andrzej Szostek.

Społeczność akademicka KUL włączy się również w diecezjalne obchody rocznicy wizyty Ojca Świętego w Lublinie.

8 czerwca o godz. 18.00 prorektor KUL ks. prof. Andrzej Kiciński będzie przewodniczył Mszy św. w intencji studentów i młodzieży w Kościele p.w. Świętej Rodziny. Po Eucharystii z koncertem „Święty Jan Paweł II – nasz Profesor” wystąpi Chór KUL.

***

Jeszcze jako ksiądz Karol Wojtyła przez 24 lata należał do grona profesorów KUL, najpierw jako wykładowca (od 1954 r.), a następnie kierownik Zakładu i Katedry Etyki na Wydziale Filozofii (od 1956 r.), nie przerwał pracy na Uniwersytecie aż do momentu wyboru na Stolicę Piotrową w październiku 1978 r.

Jan Paweł II pamiętał jednak o swojej Alma Mater, a uczelnia nie zapomniała o nim. Przedstawiciele społeczności akademickiej byli częstymi gośćmi papieża-Polaka. W 1983 r. KUL przyznał mu tytuł doktora honoris causa. Wyjątkowym momentem w dziejach uniwersytetu była wizyta Jana Pawła II (9 VI 1987 r.), podczas której papież podkreślił, że o wyjątkowości KUL stanowi jego katolicki charakter.

Po śmierci Jana Pawła II Senat KUL zmienił nazwę uczelni na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Upowszechnianie dziedzictwa papieża to główne zadanie uczelni.

Fizycznym śladem stałej obecności Ojca Świętego w życiu Uniwersytetu jest jego relikwia, znajdująca się w Kościele Akademickim KUL.

ar, KUL / Lublin

www.kul.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao