UKSW: Tożsamość misjonarza świeckiego - sympozjum "Świeccy a misje"

- Trzeba wyrażać chęć wiernego naśladowania Jezusa, by przez swoje działanie przedłużać Jego zbawczą misję - mówił ks. Kamil Leszczyński SDS, w wykładzie nt. tożsamości misjonarza i wolontariusza świeckiego, podczas trwającego w Warszawie sympozjum "Świeccy a misje".

Organizatorem sympozjum jest Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Katedra Misjologii Wydziału Teologicznego UKSW.

Zdaniem ks. Leszczyńskiego, osoba pragnąca ewangelizować innych musi przede wszystkim cechować się tożsamością integralną w sferze - fizycznej, psychicznej i duchowej.

Jak tłumaczył duchowny, na sferę fizyczną składa się chociażby zdrowie danej osoby, pozwalające na pracę w trudnych warunkach. Przez sferę psychiczną można rozumieć np. dojrzałość emocjonalną, natomiast sfera duchowa polega na dobrym rozumieniu wiary.

- Jeżeli któraś z tych sfer będzie zachwiana, nie można powiedzieć, że dana osoba jest dojrzała. Natomiast osoba pragnąca wyjechać na misje musi być kompletna w sferze fizycznej, psychicznej i duchowej. Musi być osobą zintegrowaną - podkreślił ks. Leszczyński.

Kolejną cechą dobrego misjonarza, zdaniem wykładowcy, jest właściwa motywacja, którą jest naśladowanie Chrystusa. - Bez tego nie ma mowy o tożsamości chrześcijańskiej. Trzeba wyrażać chęć wiernego naśladowania Jezusa, by przez swoje działanie przedłużać Jego misję zbawczą - stwierdził prelegent.

Kapłan zaznaczył, że z dobrze uformowanej tożsamości rodzi się świadectwo chrześcijańskie, potwierdzające wiarę w Jezusa. - Pokaż innym jak żyjesz, pokaż swoim zachowaniem, wyborami życiowymi, co jest twoją tożsamością. Powiedz dlaczego chcesz pomagać, dlaczego Jezus jest tak ważny, aby inni mogli go przyjąć w życiu - zachęcał.

Ks. Leszczyński dodał, że istotna jest również wspólna tożsamość grupowa wszystkich osób pracujących na placówce misyjnej. - Jeżeli naszą wspólną wartością nadrzędną będzie Bóg, to będziemy tworzyć grupową tożsamość chrześcijańską - stwierdził prelegent, podsumowując, że należy dbać o spójność myśli, słów i czynów osób ewangelizujących.

Jednodniowe sympozjum na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego zakończy Msza św. w katedrze warszawsko-praskiej, pod przewodnictwem przewodniczącego KEP, abp. Stanisława Gądeckiego, o godzinie 18.00.

ar / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama