Kraków: ponad 800 pielgrzymów z Węgier na Mszy św. w katedrze na Wawelu

Ponad 800 pielgrzymów z Węgier uczestniczyło dziś w Mszy św. w katedrze na Wawelu. Pielgrzymi przybyli do Polski w ramach VI Narodowej Pielgrzymki Węgrów i z okazji obchodów Roku św. Władysława.

W nabożeństwie pod przewodnictwem biskupa diecezji Győr Andrása Veresa, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Węgier uczestniczyli także przedstawiciele rządu Polski i Węgier.

W Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele węgierskiego duchowieństwa na czele z bp. Andrasem Veresem, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Węgier, kapłani archidiecezji krakowskiej oraz przedstawiciele rządu Węgier, m.in. przewodniczący parlamentu László Kövér oraz rządu RP na czele z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim.

Wśród węgierskich pielgrzymów z kraju byli także pielgrzymi z Siedmiogrodu w Rumunii oraz ze Słowacji.

- Celem węgierskich pielgrzymek, które rozpoczęły się w 2011 roku jest duchowa odnowa i modlitwa skierowana do Boga za pośrednictwem Matki Bożej Częstochowskiej, świętych i władców, którzy łączyli Węgrów z Polakami - mówił na początku Mszy św. bp Tadeusz Pieronek, który powitał pielgrzymów. - Węgiersko-polska bliskość ma swoje głębokie korzenie w chrześcijaństwie i wyrosła z kultury stanowiącej istotny element naszej tożsamości religijnej i narodowej – podkreślił biskup.

Jak dodał, pielgrzymka węgierska do sanktuariów chrześcijańskich w Polsce jest wyrazem zatroskania o oblicze współczesnej Europy. - Jesteśmy jej integralną częścią dzięki zasadom i wartościom chrześcijańskim. Te zasady i wartością są nam wspólne i nie mamy zamiaru z nich rezygnować na rzecz nowego, świeckiego pojmowania godności człowieka, wolności i jego podstawowych praw. Chcemy żyć w Europie, która pamięta o swoich korzeniach (…) - mówił bp Pieronek.

W trakcie homilii biskup András Veres przypomniał historię życia św. Władysława i powiedział, że historia Polski i Węgier jest nierozerwalna i nie można zrozumieć jednego z tych narodów bez znajomości historii drugiego. - Takim momentem w historii są niewątpliwie czasy, w których żył św. Władysław. Niezwykła osobowość tego męża stanu wynikała z głębokiej wiary w Chrystusa, której uczył się od matki – mówił biskup. - Nie ulega wątpliwości, że fundamentem wiary każdego człowieka jest wiara jego matki. Tak też było w przypadku św. Władysława – dodał.

Zdaniem hierarchy wiara św. Władysława powodowała, że postępował on odważnie nie tylko w życiu prywatnym, ale także jako wojownik i władca. - To w pełni oddanie Chrystusowi życia znajdowało odzwierciedlenie w jego cnotach i czynach, dlatego jeszcze za życia ziemskiego czczony był przez naród i uważany za świętego – wyjaśniał hierarcha dodając, że św. Władysław uważany był przez innych władców za ideał króla chrześcijańskiego, a jego przepisy prawa wynikały ze źródeł Ewangelii.

- Świętość nie jest szczytowym osiągnięciem człowieka lecz działająca w nas łaska Boża. Świętość życia ma jakieś naturalne podstawy, mogą to być cechy charakteru danej osoby, sposób wychowania rodzicielskiego czy wzór do naśladowania, ale może to być tez jakiś wzniosły życiowy cel i zadanie, które stanie się wyzwaniem motywującym jednostkę – tłumaczył hierarcha.

Jego zdaniem, w przypadku św. Władysława mogła to być posługa królewska, której chciał sprostać. - Człowiek z natury pragnie dobra. Pragnienie dobra i szczęścia to pragnienie samej świętości życia, ponieważ wszyscy jesteśmy stworzeni przez Boga i należymy do niego – mówił bp Veres.

Po nabożeństwie na Wawelu marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński przekaże przewodnictwo w ramach współpracy międzyparlamentarnej Grupy Wyszehradzkiej przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövérowi, który od lat patronuje Narodowej Pielgrzymce Węgrów do Polski.

Św. Władysław (1040-1095 r.) był synem króla Węgier Beli I z dynastii Arpadów i córki Mieszka II – króla Polski. Urodził się w Krakowie, gdzie jego ojciec przebywał na wygnaniu i swoją młodość spędził w Polsce. Wstąpił na tron w 1077 r. a w 1192 został kanonizowany. Władysława otaczała sława, uważany był za niezwyciężonego wodza i obrońcę wiary.

Od 1996 r. św. Władysław jest patronem osiadłych na Węgrzech Polaków. Organizatorów Roku św. Władysława i Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech 31 maja przyjął na audiencji papież Franciszek, który pobłogosławił przywieziony z Węgier i mający służyć szerzeniu wiary chrześcijańskiej na świecie ogień św. Władysława.

Narodowa Pielgrzymka Węgrów do Polski rozpoczęła się 27 czerwca na Jasnej Górze.

led / Kraków

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao