Diecezja gliwicka: Konsekracja nowego kościoła w Olszynie

Biskup gliwicki Jan Kopiec dokonał dziś, 14 sierpnia konsekracji nowego kościoła w parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olszynie.

Uroczystości konsekracji rozpoczęły się o godz 16:00 modlitwą i procesyjnym wejściem do kościoła.

W ołtarzu złożone zostały relikwie św. Jana Pawła II.

Podczas uroczystej Eucharystii, w wygłoszonej homilii, biskup Jan Kopiec zwracając się do zgromadzonych wskazał, że każdy kościół, to nie tylko radość parafii, ale to radość całej wspólnoty diecezjalnej. Podkreślił wagę uroczystego przeżywania liturgii. 

Przywołując słowa św. Pawła z listu do Koryntian:  "czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka" - hierarcha przypomniał, że przyjęcie chrztu i łaski Ducha Św. wiąże się z odpowiedzialnością za doskonałość, dobroć, i za wielkie dary z miłością na czele. Wskazał także na niezwykłe zaufanie, jakim Bóg ma do każdego człowieka, pomimo ludzkich słabości i błędów.

Kaznodzieja zachęcił do odnowienia swoich indywidualnych dróg życiowych prowadzących ku doskonałości, dojrzałości i ku spełnieniu najpiękniejszych tęsknot i marzeń. Jednocześnie wyraził przekonanie, że od zarania dziejów, człowiek dążył do tego, aby pośród zwykłych miejsc, domów, miejsc pracy i nauki, była wydzielona szczególna przestrzeń dla Boga,dla spotkania z Nim i wsłuchania się w Jego słowo.

Biorąc za przykład odczytany fragment z księgi proroka Nehemiasza bp Kopiec przybliżył atmosferę, jaka towarzyszyła odczytaniu księgi prawa po jej odnalezieniu. Wskazał, że wydarzenie to przywróciło słuchaczom przekonanie o Bożej opiece, o możliwości powrotu do pierwotnej miłości, do przymierza z Tym, który ich wybrał.

Zwracając się do zgromadzonych biskup powiedział:

- Możemy więc bardzo dokładnie, idąc tym śladem zrozumieć, że także i dla Was tutaj, jak na tylu innych miejscach, gdzie świątynie chrześcijańskie wyrastały i wyrastają, dzieje się to samo. Wszyscy doświadczamy bliskości Pana, Jego dobroci i Jego zaufania do nas. Takim ludziom jak my, mającym świadomość wszystkich swoich braków i niedoskonałości, Pan zawierza i swoje słowo na tym świętym miejscu, i swoje tajemnice łaski na tym ołtarzu.

- W tym miejscu przestrzeń się otwiera, abyśmy Boga mogli ujrzeć i spotkać, abyśmy mogli tego wszystkiego dotknąć i przekazywać sobie, a także dzielić się z wszystkimi innymi. - podkreślił bp Kopiec, dodając, że jest to główne przesłanie dzisiejszego świętego zgromadzenia, które pozostanie na zawsze w pamięci i będzie przekazywane następnym pokoleniom. - Pan wziął tę świątynię w swoje panowanie, byśmy mogli wszyscy tutaj przystępować do tronu łaski.

Zachęcając obecnych do otwarcia się na Boga, biskup życzył, aby towarzyszyła im Najświętsza Maryja Panna, która daje przykład jak w życiu iść drogą przygotowaną przez Stwórcę i Zbawiciela.

Na koniec biskup Kopiec odnosząc się do historii Olszyny, dziękując za to co się dokonało, życzył, aby podjęty wysiłek nie został zmarnowany. - Niech ta świątynia będzie ciągłym przypomnieniem, ze warto ponieść określony wysiłek, by coś wspaniałego i dobrego mogło wśród nas wyrosnąć.

Na zakończenie uroczystości konsekracji świątyni biskup Jan powiedział do zgromadzonych:

- Ten piękny kościół jest Waszym wysiłkiem i Waszą dobrocią zbudowany. Pilnujcie, by było to miejsce godne, uczcie swoje dzieci i wnuki szacunku dla kościoła, dla miejsca świętego. Uczcie, że to jest dom modlitwy i spotkania z Bogiem. Szanujcie to cośmy wszyscy otrzymali od naszych poprzedników, abyśmy mogli spoglądać ze spokojem w przyszłość, że o ile w sercach naszych będzie trwała miłość do Boga, ten świat przetrwa. Oby Wasza świątynia była tego znakiem.

***

Początki historyczne miejscowości Olszyna datowane są na koniec XIII w. Wierni uczęszczali do kościoła w Cieszowej, będącego filią parafii w Sadowie. W miejscowości znajdowała się murowana kaplica z dzwonem, która została rozebrana w 1873 r. Budowę nowej kaplicy rozpoczęto w 1886 r.

Zakończenie budowy i poświęcenie kościoła nastąpiło w 1888 r. W 1908 r utworzono w Olszynie lokalię, a w 1918 kurację. Samodzielna parafia w Olszynie erygowana została 1 sierpnia 1926 r.

Kościół parafialny, będący jednym z najmniejszych w diecezji był rozbudowany w latach 2004-2015. Prace prowadzone były pod patronatem ks. Henryka Mokrosa oraz obecnego proboszcza ks. Jarosława Wiśniewskiego.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama