Kraków: katecheci wezmą udział w archidiecezjalnych spotkaniach katechetycznych

Nauczyciele religii z archidiecezji krakowskiej będą uczestniczyć w archidiecezjalnych spotkaniach katechetycznych, które odbędą się 30 sierpnia w Krakowie.

- Podczas spotkania katecheci będą zastanawiać się nad głównymi dylematami i trudnościami ewangelizacji szkolnej, szukać rozwiązań zwiększających atrakcyjność prowadzonych katechez oraz zgłębiać prawne zagadnienia dotyczące katechezy – zapowiada ks. dr Andrzej Kielian, który od czerwca pełni funkcję nowego dyrektora Wydziału Katechetycznego krakowskiej kurii.

- Liczę na dobrą współpracę ze wszystkimi, którym zależy na dobrej jakości katechezy i na wychowaniu dzieci w duchu wspólnoty Kościoła, wprowadzaniu ich w życie sakramentalne i próbie przeszczepienia tego zachwytu i zadumy nad wiarą w stosunku do tych, którzy wchodzą w dorosłość – powiedział KAI ks. dr Andrzej Kielian. - To na pewno nie jest łatwe, ale uważam, że przy tak ogromnym potencjale katechetów wiele pomysłów jest możliwych do realizacji – dodał.

Nowy dyrektor zwrócił także uwagę na rolę i pomoc katechetów w dbaniu o dzieła i wspólnoty, które zrodziły się w parafiach i szkołach po Światowych Dniach Młodzieży. - Istotne jest, aby te dzieła podtrzymywać i wspierać. Ponadto czeka nas zmodyfikowany sposób przygotowania do bierzmowania, dlatego warto zastanowić się, aby te doświadczenia, które mamy po ŚDM, wykorzystać przy tworzeniu struktury przygotowania do bierzmowania – powiedział ks. dr Kielian.

W trakcie tegorocznego dnia katechetycznego nauczyciele religii podejmą aktualną dyskusję nad zagadnieniem katechizacji. Spotkanie ma także służyć wymianie wzajemnych spostrzeżeń i doświadczeń także dotyczących atrakcyjności działań katechetycznych podejmowanych w nowym roku np. przez organizację konkursów religijnych.

Spotkanie katechetyczne jest podzielone na dwie części, w pierwszej uczestniczyć będą głównie proboszczowie i księża uczący w szkołach. Druga część przewidziana jest dla katechetów świeckich i zakonnych. Obie części poprowadzi abp Marek Jędraszewski. - Metropolita krakowski wygłosi główny wykład, z jednej strony skupiony wokół nauczania religii w szkole, a także dotyczący uprawnień i praw przysługujących uczniom i rodzicom do edukacji religijnej. A z drugiej strony też poświęcony pewnym uprawnieniom, które wynikają z faktu bycia chrześcijańskimi rodzicami – mówi ks. dr Kielian.

- Widzimy, że w tej chwili ten nacisk rodziców na to, żeby młodzież czy dzieci uczęszczała na lekcję religii zmniejsza się statystycznie, stąd też arcybiskup prawdopodobnie zwróci uwagę na odpowiedzialność rodziców za chrześcijańskie wychowanie dzieci, do czego się zobowiązują przy ich chrzcie i teraz konsekwentnie powinno to mieć wpływ na kontrolowanie ich udziału w lekcji religii – dodaje dyrektor wydziału.

Ks. dr Kielian zapowiada, że trzecim wątkiem, który podjęty zostanie na spotkaniu katechetów będzie zapowiedź przyszłorocznych obchodów stulecia niepodległości Polski. Poruszony wstępnie zostanie temat tożsamości narodowej oraz religijnej i odpowiedzialności rodziców w tym zakresie.

W trakcie spotkania katecheci będą zastanawiać się także nad głównymi dylematami i trudnościami w szkolnym głoszeniu Dobrej Nowiny.

- Trudności w nauczaniu religii obecnie są różne w zależności od środowiska, poziomu szkoły i również od wsparcia rodziców. Sądzę, że to właśnie wsparcie rodziców jest tutaj takim kluczowym elementem w przypadku nauczania religii w szkole i powiązania tego nauczania później z praktykowaniem – wyjaśnia ks. dr Kielian. - Dlatego bardzo dużo zależy od współpracy środowisk wychowawczych, którymi są rodzina, szkoła, czyli środowiska najbliższego otoczenia, w którym w wielu miejscach Kościół pełni istotną rolę, jako taki czynnik jednoczący. Jednak widzimy też, że w dużych miastach i większych miejscowościach to jednoczenie się ludzi wokół parafii już nie jest tak mocne, więc ważne jest, aby zastanowić się co zrobić, aby to zmienić – podkreśla kapłan.

Ks. dr Kielian podkreślił, że w nadchodzącym roku szkolnym podstawa programowa dotycząca katechezy pozostaje bez zmian. -Do klas siódmych są opracowywane nieco zmodyfikowane podręczniki na bazie podręczników do gimnazjum, natomiast one są zmodyfikowane właśnie z uwagi na to, że musimy się dostosować do podstawy programowej klas 1-6 i nie dublować pewnych tematów – tłumaczy ks. dr Kielian.

Spotkanie katechetyczne rozpocznie się 30 sierpnia o godz. 10 w Filharmonii Krakowskiej. Na tę godzinę zaplanowano spotkanie z proboszczami i katechetami. O godz. 13 w kolegiacie św. Anny odbędzie się Msza św., której przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewski. Z kolei o godz. 14.30 w spotkaniu udział wezmą katecheci świeccy i zakonni.

Tradycyjnie Archidiecezjalne Dni Katechetyczne odbywają się tuż przed rozpoczęciem roku katechetycznego. W archidiecezji krakowskiej we wszystkich typach szkół pracuje ponad 1,5 tys. katechetów. Najczęściej są to absolwenci teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

led / Kraków

« 1 »

reklama

reklama

reklama