Trwa kurs propedeutyczny dla kandydatów do kapłaństwa z diecezji gliwickiej i opolskiej

Dziś, 7 września, w Gliwicach odbyło się spotkanie z biskupem gliwickim Janem Kopcem w ramach kursu propedeutycznego dla kandydatów do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu.

Trwający w dniach 3-22 września Kurs propedeutyczny dla kandydatów do kapłaństwa z diecezji gliwickiej i opolskiej, to czas formacji wprowadzający w życie seminarium duchownego.

Pierwszy z trzech tygodni kursu odbywa się Ośrodku Formacyjno-Edukacyjnym Diecezji Gliwickiej w Rudach Raciborskich, kolejne prowadzone będą w Nysie oraz w Opolu.

W dniu dzisiejszym przyszli klerycy spotkali się z biskupem gliwickim Janem Kopcem. O godz. 10:00 wysłuchali konferencji w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach, a następnie o godz. 11:00 uczestniczyli we Mszy św. w gliwickiej katedrze, której przewodniczył bp Kopiec.

Głównym przesłaniem, jakie przekazał biskup gliwicki kandydatom do kapłaństwa był wezwanie do podjęcia odpowiedzialności za Kościół oraz do pokochania Kościoła.

Kurs propedeutyczny ma na celu wprowadzenie przyszłych kleryków, którzy mają różne doświadczenia wiary i zaangażowania w życie Kościoła, w życie seminarium, praktyki duchowe oraz formację duchową. Dzięki warsztatom, spotkaniom z osobami duchownymi oraz poznawaniu różnych form posługiwania w Kościele pomaga on w odpowiedzi na pytania o powołanie, a także na lepsze poznanie siebie i Pana Boga.

W tegorocznym kursie propedeutycznym bierze udział 24 kandydatów, w tym 8 z diecezji gliwickiej i 16 z diecezji opolskiej.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama