Ewangelia na 22 września 2017 r.

Posłuchaj słów Ewangelii - 22 września 2017 - (Łk 8, 1-3)

22 września 2017

[Łk 8, 1-3]

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

« 1 »
TAGI:

reklama

reklama