Wrocław: uczniowie szkół katolickich wspólnie rozpoczęli kolejny rok nauki

Szczęśliwy Kościół wrocławski, że posiada szkoły katolickie i ma takich wychowawców i dyrektorów – powiedział abp Józef Kupny podczas Mszy św., w czasie której modlono się o światło Ducha Świętego w nowym roku szkolnym.

Abp Józef Kupny przewodniczył Mszy św. dla nauczycieli oraz kilkuset uczniów katolickich przedszkoli, podstawówek i szkół ponadgimnazjalnych, działających na terenie archidiecezji wrocławskiej.

Dziękując nauczycielom za ich pracę metropolita wrocławski podkreślił ważność pierwszych etapów kształcenia młodego człowieka. – Na uczelnie wyższe przychodzą ludzie już ukształtowani – przypomniał i dodał – W waszych szkołach macie realny wpływ na kształtowanie w wychowankach świata wartości i postaw ewangelicznych.

Zwracając się natomiast do samych uczniów metropolita wrocławski wspomniał o dumie wynikającej z faktu uczęszczania do szkoły katolickiej. – Szkolnictwo w naszej ojczyźnie zaczęło się od Kościoła. Kościół najpierw kształcił na swoje potrzeby, ale potem także uczył w szkołach przyklasztornych, przykatedralnych, parafialnych. O tym wielkim wkładzie Kościoła w szkolnictwo dziś się nie mówi – zaznaczył.

W czasie homilii ks. Jerzy Babiak, dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich we Wrocławiu zwrócił uwagę, że we współczesnym świecie ważne jest świadectwo jedności ludzi wierzących. – Dziś gdy szerzą się podziały i narastają konflikty jedność jest pięknym znakiem – mówił, dodając, że dobrze, iż od kilku lat szkoły katolickie wspólnie inaugurują nowy rok szkolny.

Pierwsza wspólna inauguracja roku szkolnego dolnośląskich szkół katolickich odbyła się w 2015 roku i była efektem spotkania dyrektorów tychże placówek z metropolitą wrocławskim. – Szkoły katolickie to nie placówki drugiego gatunku – powiedział wtedy abp Kupny.

Dodał, że jego rozeznanie pozwala mu stwierdzić, iż absolwenci tych szkół są doskonale przygotowani, by radzić sobie w świecie. Hierarcha zwrócił wtedy również uwagę na konieczność skoordynowanych działań wszystkich katolickich placówek oświatowych, która pozwoli dotrzeć z informacją o ich ofercie do jak najszerszego grona odbiorców.

xrk / Wrocław

« 1 »

reklama

reklama

reklama