Kraków: Rekolekcje Mysterium fascinans po raz dziesiąty

Tradycyjnie w drugi weekend września w budynku krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego odbyły się rekolekcje liturgiczne Mysterium fascinans, organizowane przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Jubileuszowa, dziesiąta edycja rekolekcji zgromadziła ponad 230 osób – duchownych, zakonników i świeckich – z całej Polski i nie tylko. Rozważaniom przewodniczył o. Cassian Folsom, benedyktyn z rzymskiego Anselmianum.

Wydarzenie organizowane od 2008 roku z inicjatywy Krzysztofa Porosły – wówczas kleryka, a obecnie księdza archidiecezji krakowskiej – stało się rozpoznawalne w całej Polsce ze względu na różnorodność podejmowanej tematyki i znakomitych prelegentów – wśród nich znaleźli się dotychczas ks. prof. Cesare Giraudo, ks. dr Jose Antonio Goñi z Pampeluny, ks. prof. Felix Maria Arocena Solano i ks. prof. Pierangelo Muroni, a także m.in. ks. prof. Bogusław Nadolski, ks. prof. Czesław Krakowiak, o. dr Mateusz Przanowski OP, dr Tomasz Dekert. 

Nie zabrakło akcentów, podkreślających jubileuszowy charakter tegorocznego spotkania: pięć osób, które uczestniczyły we wszystkich edycjach otrzymało złote identyfikatory, a wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do świętowania przy kawałku wielkiego, urodzinowego tortu w sobotnie popołudnie.

Hasło tegorocznej edycji – „Duch liturgii” – było świadomym odniesieniem do poprzedniej edycji, jej kontynuacją i poszerzeniem, ale również nawiązaniem do znanej książki kard. Josepha Ratzingera, później papieża Benedykta XVI, który w trakcie swojego pontyfikatu pokazywał nam naczelne miejsce liturgii w życiu Kościoła i w życiu chrześcijanina.

Tegoroczna refleksja dotyczyła m.in. relacji między dwiema formami rytu rzymskiego. W swoich konferencjach o. Folsom odwoływał się do swojej wiedzy i doświadczenia (na co dzień odprawia w obydwu formach), przez co na pierwszy plan wysuwała się jedność rytu rzymskiego, a dopiero w następnym kroku dwie jego formy.

W pierwszej konferencji pokazał, na czym polega problem człowieka współczesnego: nie ma on umiejętności łączenia intelektu z sercem, rozumu z uczuciem zmysłowym. Ten „Wielki Rozwód” – jak go określił o. Cassian – spowodował, że celebracja w obu formach rytu może być zagrożona. Innymi słowy, w formie zwyczajnej można sprawować dobrze i źle, podobnie jak w formie nadzwyczajnej; wypunktowaniu czego poświęcił drugą konferencję. W końcu, w ostatnim wystąpieniu, pokazał w jaki sposób można przezwyciężyć powstały rozziew. W części praktycznej wskazał na wiele możliwości – w pierwszym rzędzie na znaczenie postu, także eucharystycznego, jak i innych wymiarów związanych z codziennym życiem i zwyczajami rodzinnymi obecnymi w tradycji polskiej.

Ważnym założeniem rekolekcji co roku jest próba przełożenia skomplikowanej teologii na język zrozumiały i obrazowy. Obok gościa specjalnego, na jubileuszową edycję zaproszone zostały osoby związane z wcześniejszymi rekolekcjami, które przez minione dziesięć lat budowały środowisko wokół Mysterium fascinans: ks. Krzysztof Porosło, ks. Robert Woźniak, ks. Maciej Zachara MIC, ks. Bogusław Migut czy o. Tomasz Grabowski OP i o. Dominik Jurczak OP. Rekolekcjonistą – po trzyletniej przerwie – był krakowski biblista, ks. Wojciech Węgrzyniak. Nie zabrakło oczywiście Scholi Cantorum Minorum Chosoviensis, która animowała śpiew chorału gregoriańskiego oraz bractwa San Clemente i przedstawicieli Chóru Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, którzy włączaczali się w śpiew podczas uroczystych Mszy świętych.

Na koniec zapowiedziano termin przyszłorocznej edycji: rekolekcje odbędą się po raz jedenasty w dniach 7-9 września 2018.

mw/fdol.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama