Polskie misje katolickie na Zachodzie o pomocy bezdomnym, uzależnionym, chorym

Na konieczność dalszej pomocy bezdomnym, uzależnionym czy chorym wskazywano podczas zebrania plenarnego Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej (PRDEZ), które obradowało w niemieckich Schoenstatt.

Spotkanie odbyło się w dniach 29 września - 1 października pod hasłem „Wyobraźnia miłosierdzia w duszpasterskich ośrodkach polonijnych”. Wskazano m.in. na konieczność współpracy instytucji kościelnych i świeckich na rzecz wszechstronnej pomocy potrzebującym – duchowej, religijnej, prawnej, edukacyjnej i materialnej.

Tegoroczne obrady poświęcone były działalności charytatywnej w środowiskach polonijnych. Wzięli w nich udział rektorzy, duchowni, siostry zakonne i świeccy z Anglii, Austrii, Belgii, Danii, Francji, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Szkocji, Szwajcarii, Włoch, Węgier i Polski.

Misje katolickie z poszczególnych krajów przedstawiły działalność charytatywną, która na co dzień jest realizowana i praktykowana w duszpasterstwie emigracyjnym. Wśród osób, do których jest i powinna być kierowana ta pomoc wskazywano: bezdomnych, uzależnionych, więźniów, chorych i ubogich, kobiety będące przedmiotem handlu ludźmi i żyjące z syndromem postaborcyjnym. Mówiono też o pracownikach wyzyskiwanych przez pracodawców, a także rodziny przeżywające problemy związane z rozłąką.

Uczestnicy obrad mieli także okazję zapoznać się z działalnością Fundacji Jana Pawła II, którą przedstawił jej obecny administrator o. dr Krzysztof Wieliczko. W trakcie spotkania zwrócono uwagę na konieczność ciągłego dbania o zachowanie pamięci o św. Janie Pawle II i na prowadzenie duszpasterstwa w duchu jego nauczania. To zadanie staje się wyzwaniem także w perspektywie zbliżającej się 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Ustalono, że duszpasterskie ośrodki polonijne będą organizować uroczystości i aktywnie się włączać w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. "W tym kontekście członkowie PRDEZ wyrazili swoje zatroskanie o dobre imię Polski w Europie i równocześnie zaniepokojenie przejawami przedkładania partykularnych interesów ponad polską rację stanu" - czytamy w komunikacie z obrad.

W trakcie zebrania podsumowano także tegoroczne Kongresy Nowej Ewangelizacji w Niemczech, Francji i Anglii. W przyszłości planowane są kolejne kongresy w różnych krajach Europy.

Członkowie PRDEZ modlili się również w kaplicy Sanktuarium Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z Schoenstattu w intencji zmarłego w tym roku długoletniego wiceprzewodniczącego PRDEZ prof. Piotra Małoszewskiego.

Następne spotkanie plenarne PRDEZ odbędzie się w dniach od 28-30 września 2018 r. na Korsyce, w Domu Rekolekcyjnym Polskiej Misji Katolickiej we Francji i poświęcone zostanie duszpasterstwu młodzieży.

xkt, pgo / Schoenstatt

« 1 »

reklama

reklama

reklama