Rzecznik Episkopatu na nowy rok akademicki: od studentów zależy przyszłość Polski

Od studentów zależy przyszłość naszego kraju, to oni przygotowują się do sprawowania najważniejszych zadań w państwie i narodzie – podkreśla na początku nowego roku akademickiego rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Proces kształcenia jest istotnym elementem życia człowieka, prowadzi do jego rozwoju osobowego i duchowego. - powiedział ks. Rytel-Andrianik.

Rzecznik KEP przypomina znaczącą rolę uczelni katolickich w polskim systemie kształcenia akademickiego i bardzo ważne zadanie jakie pełnią duszpasterstwa akademickie, będące kuźnią charakterów.

„Obchodzimy setną rocznicę założenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego znakomitym wykładowcą był św. Jan Paweł II. Istotną rolę odgrywają także Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz inne mniejsze ośrodki akademickie. Uczelnie katolickie zapewniają bardzo wysoki poziom nauczania i są na bieżąco ze współczesnym trendami. Są one przysłowiową źrenicą oka (pupilla oculi) księży biskupów w każdej diecezji” – podkreślił ks. Rytel-Andrianik. 

Przypomniał także słowa św. Jana Pawła II, który wskazywał, że oprócz nauczania, zadaniem uniwersytetu jest, by człowiek nauczył się myśleć sam. „Ojciec Święty podkreślał w przemówieniu na KUL, że uniwersytet wtedy spełnia swój cel, gdy +w określonej wspólnocie ludzi, przy pomocy środków o charakterze naukowo-twórczym, naukowo-badawczym prowadzi do tego, że się rozwija człowiek, że się wyzwala jego wszechstronny potencjał duchowy. Potencjał umysłu, woli i serca; formacja całego człowieka+” – podkreśli ks. Rytel-Andrianik.

Rzecznik KEP nawiązał również do słów papieża Franciszka, który zachęcał studentów, by mieli odwagę iść pod prąd. „Ojciec Święty wskazał, że kto nie ryzykuje, nie idzie naprzód. Wzywał, by w życiu ryzykować dla szlachetnych ideałów” – dodał.

Ks. Rytel-Andrianik podkreślił, że w procesie nauczania istotne jest wykorzystanie nowych form przekazu i komunikowania. „Zwraca na to uwagę bp Marek Solarczyk, Przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, który wskazuje, że trzeba wykorzystywać to, co daje obecna technika, czyli prezentacje multimedialne, środki audiowizualne, nowe media, portale społecznościowe” – powiedział rzecznik KEP.

BP KEP, episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama