Kraków: rusza XI edycja projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”

Do 18 października szkoły z Małopolski mogą zgłosić swój udział w XI edycji projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, organizowanego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Głównym celem projektu jest niesienie pomocy innym, uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka, tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących.

Tegoroczny projekt skierowany jest do uczniów klas VI i VII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Od 2007 r. zrealizowano dziesięć edycji Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, w których uczestniczyło ponad 40 tys. uczniów z nauczycielami z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski.

- Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Jana Pawła II apelującego, by dawać świadectwo miłosierdzia i nieść pomoc ludziom w potrzebie. Jest to konkretne wypełnienie papieskiego testamentu, jakim jest jego nauczanie – powiedziała Dorota Boczkowska-Molenda, koordynator projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. - Celem projektu jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby innych oraz promowanie wolontariatu - dodała.

Zadaniem uczniów jest opracowanie projektu, poprzez który pomagają m.in. rodzinom wielodzietnym, osobom starszym i niepełnosprawnym, ubogim, a także nieuleczalnie chorym. Ich praca polega na pomocy w codziennych czynnościach. Wolontariusze towarzyszą podopiecznym w czasie wolnym, a także podczas wycieczek i spotkań integracyjnych. Uczniowie organizują również akcje charytatywne. Najbardziej skuteczne działania na rzecz potrzebujących podejmowane przez młodzież nagrodzone zostaną pielgrzymką do Włoch.

Szczegółowe informacje, regulaminy i karty zgłoszeń dostępne są na stronie: www.mwm.edu.pl.

led / Kraków

« 1 »

reklama

reklama

reklama