Kodrąb: ukazała się monografia na 500-lecie kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej

„Kodrąb – moja mała Ojczyzna. Ocalić od zapomnienia” - to tytuł publikacji, która ukazała się w Wydawnictwie Archidiecezji Częstochowskiej „Regina Poloniae”.

Jak podkreśla autor książki – albumu ks. dr. hab. Arkadiusz Olczyk, motywem do podjęcia badań nad historią „małej Ojczyzny” jest przypadająca w 2017 roku pięćsetna rocznica istnienia kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie (1517-2017).

Na 160 stronach Autor przybliża czytelnikom dzieje miejscowości ziemi kodrąbskiej, parafii, kościoła p. w. św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie, a także sylwetki osób zasłużonych dla dziejów ziemi kodrąbskiej. Publikacja ubogacona została 383 zdjęciami pochodzącymi również ze zbiorów rodzinnych parafian kodrąbskiej wspólnoty parafialnej.

Ks. Olczyk pochodzący z parafii w Kodrębie w swojej publikacji skupia się m.in. na życiu religijnym w parafii, przybliża sylwetki duszpasterzy w dziejach parafii Kodrąb. Publikacja ukazuje również dzieje Gminy Kodrąb.

- Idea powstania tej monografii dojrzewała w moim kapłańskim sercu przez lata. Chciałem uchwycić w słowie i obrazie piękno materialne i duchowe tej ziemi tworząc ten Jubileuszowy Album. Pracując nad niniejszym Albumem pragnąłem „ocalić od zapomnienia” również ludzi, którzy tworzyli i tworzą historię tej lokalnej Ojczyzny, zarówno duchownych, jak świeckich. Pośród nich jest nasz wielki rodak, bp Stefan Bareła, trzeci ordynariusz częstochowski, który poprzez pomnik przed frontonem kościoła na stałe wpisał się w krajobraz tego miejsca – pisze ks. Olczyk.

Abp Wacław Depo metropolita częstochowski w swoim Słowie zaznacza, że „pisana „sercem” i bogato ilustrowana monografia autorstwa ks. prof. Arkadiusza Olczyka, syna tej lokalnej „małej Ojczyzny” jest wyjątkowym świadectwem dobra wpisanego w dzieje parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej (...) Ta wierna Bogu i Kościołowi ziemia wydała mojego Poprzednika, trzeciego Biskupa Częstochowskiego Stefana Barełę, nazywanego „Biskupem niezłomnym”.

Pierwsze wzmianki w źródłach pisanych o istnieniu osady Kodrąb pochodzą z 1384 r. Właścicielem wsi był wówczas nieznany bliżej Jan, który w dokumentach występuje jako świadek w sądzie. Inna wzmianka historyczna pochodzi z 1393 roku w „Księgach ziemskich sieradzkich” (Terrestria Siradiensia, 1386-1840) i wymienia niejakiego Jaszkę, zaś kolejna z 1399 roku – Czestka z Kodręba.

Autor podkreśla ponadto, że od początku swego istnienia Kodrąb położony był przy jednym z najważniejszych i najstarszych szlaków międzynarodowych, który prowadził ze Śląska na Ruś (z Wrocławia do Kijowa) oraz z Węgier na północ, nad Bałtyk. W średniowieczu drogę tę przemierzały wyprawy handlowe i poselstwa. Tereny te stanowiły zawsze centrum ziem polskich, gdyż są położone na pograniczu Wielkopolski i Małopolski.

Parafia Kodrąb jest wzmiankowana w 1401 r., ale z pewnością jest starsza. Została erygowana najprawdopodobniej w II poł. XIV wieku, w okresie intensywnego rozwoju sieci parafialnej wspieranego przez króla Kazimierza Wielkiego oraz arcybiskupa Jarosława (proboszczem parafii był wtedy niejaki pleban Michał). Znana jest już na pewno w 1511 r. Pierwotny kościół drewniany z XIV wieku został rozebrany z racji złego stanu i w jego miejsce w 1448 roku założyciel i właściciel wsi, Mikołaj Kodrębski ufundował nowy kościół drewniany, który także spłonął w 1481 roku. Obecny kościół murowany, późnogotycki, z elementami renesansowymi, trzeci w historii parafii, wybudowany został także z fundacji Kodrębskich, herbu Poraj, kolatorów tutejszej parafii, najprawdopodobniej w latach 1514-1517.

Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest wykładowcą teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej, w Wyższym Instytucie Teologicznym im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości i w Studium Duchowości w Częstochowie, na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz wykładowcą bioetyki w Studium Życia Rodzinnego w Częstochowie. Jest również cenzorem książek i pism religijnych w archidiecezji częstochowskiej oraz członkiem Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Częstochowie.

Ks. Olczyk jest autorem 10 książek, m.in.: „Moralność seksu w przestrzeni życia osobistego, małżeńskiego i rodzinnego”, „Nadzieja dla biednych dusz. Niezwykła historia objawień w Heede – «Lourdes Północy»”, „Czy dzieci nienarodzone idą do nieba?”, „„Stygmatyczka i mistyczka Greta Ganseforth (1926-1996)” oraz ponad 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących zagadnień teologiczno-moralnych. Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę bioetyczną, zagadnienia związane z wychowaniem moralnym oraz etykę mediosfery.

Katolicka Agencja Informacyjna objęła patronatem publikację.

ks.mf / Częstochowa


Zdjęcie: Kodrąb-kościół Świętej Jadwigi Śląskiej autor: MisterSkot, licencja: CC BY-SA 4.0

« 1 »

reklama

reklama

reklama